Badanie okulistyczne dla dzieci składa się z dokładnego sprawdzenia wszystkich parametrów układu wzrokowego: ostrości wzroku, ruchomości i ustawienia gałek ocznych. Dodatkowo sprawdza się zdolność do widzenia trójwymiarowo oraz postrzeganie kolorów. Bardzo ważnym elementem badania jest zmierzenie wady wzroku oraz zbadanie dna oka po podaniu kropli rozszerzających źrenice i porażających akomodację.

Wizyta z dzieckiem u specjalisty jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju dziecka, ponieważ niewykryta wada wzroku czy nieleczony zez są zwykle przyczyną trudności w nauce czytania i pisania. Pierwsza kontrola okulistyczna powinna nastąpić gdy dziecko ma 2-3 lata, następna jest konieczna przed rozpoczęciem nauki w szkole. Badania przeprowadza nasz okulista dziecięcy Warszawa Wola. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z ofertą naszej kliniki