AMD (Age related Macular Degeneration), degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem, to obecnie częste schorzenie, które może występować w dwóch postaciach: tak zwane suche AMD i AMD mokre, inaczej wysiękowe.

 

AMD oka suche

Suche AMD, czyli zwyrodnienie suche plamki żółtej,  występuje znacznie częściej, a istota tej choroby polega na zaniku komórek nerwowych, odpowiedzialnych za widzenie w oku. W przebiegu suchego zwyrodnienia plamki żółtej dochodzi zwykle do powolnego pogorszenia widzenia. Dotychczas nie opracowano metody leczenia tej choroby. Można jedynie spowolnić proces jej postępowania, poprzez dbanie o ogólny stan zdrowia i przyjmowanie witamin. Nie ma skutecznego leczenia suchej postaci zwyrodnienia plamki żółtej.

Amd wysiękowe (mokre)

AMD wysiękowe, czyli mokre, występuje znacznie rzadziej ale może mieć dużo bardziej dynamiczny przebieg. Czasem postęp choroby jest tak szybki, że może dojść do utraty widzenia w ciągu kilku dni. W wysiękowym AMD, czy inaczej w postaci mokrej zwyrodnienia plamki żółtej,  pod centralną częścią siatkówki rośnie błona podsiatkówkowa, która niszczy komórki odpowiedzialne za widzenie. Jedynym sposobem na leczenie wysiękowej postaci AMD (leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej, AMD wysiękowego) jest przyjmowanie leków w postaci zastrzyków (AVASTIN, LUCENTIS, EYLEA). Popularnie pacjenci nazywają to zastrzykami do oka. W przypadku podejrzenia wystąpienia AMD, należy regularnie badać oczy, najlepiej kilka razy w roku. Do postawienia odpowiedniej diagnozy konieczne jest przeprowadzenie badania OCT, czyli tomografii siatkówki, ponieważ zwykłe badanie okulistyczne może okazać się niewystarczające.

Plamka żółta leczenie, leczenie AMD, leczenie wysiękowej postaci AMD

Leczenie operacyjne w przypadku zwyrodnienia plamki żółtej ma ograniczone znaczenie. Przed erą leczenia zwyrodnienia plamki żółtej zastrzykami, próbowano leczenia operacyjnego, ale wiadomo, że leczenie zastrzykami jest dużo bardziej skuteczne. Jedynym przypadkiem, kiedy leczenie operacyjne jest konieczne i należy je podjąć jak najszybciej jest moment, kiedy wysiękowe AMD przebiega wraz z wylewem krwi pod siatkówkę. Oko, w którym nie usunie się wylewu, nie ma szans na widzenie. Dlatego w przypadku wylewu krwi w wysiękowym AMD konieczny jest zabieg operacyjny.

W Klinice Dr Nowosielska Warszawa prowadzimy pełną diagnostykę AMD, zarówno suchego jak i mokrego oraz stosujemy wszystkie dostępne leki anty-VEGF. Dr Agnieszka Nowosielska jako jedna z pierwszych okulistów w Polsce, już w 2006 roku, rozpoczęła leczenie AMD zastrzykami. W ciągu 11 lat wykonała ponad 11000 iniekcji. Tak bogate doświadczenie kliniczne pozwoliło jej na opracowanie autorskiego schematu podawania leków, który gwarantuje najwyższą skuteczność. Leki anty-VEGF stosowane są w wielu krajach na świecie. W USA rozpoznanie wysiękowego AMD powoduje, że pacjentom, do końca życia, zaleca się regularne podawanie zastrzyków, co 4 tygodnie, bez względu na stan oka, mimo że część pacjentów nie potrzebuje w praktyce aż tylu dawek. W Klinice dr Nowosielskiej schemat podawania leków anty-VEGF i ich dawki są dobierane do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Ma to na celu uzyskanie najlepszego wyniku w postaci ostrości wzroku, przy jak najmniejszej liczbie zastrzyków. Należy pamiętać, że AMD wymaga stałego leczenia do końca życia pacjenta. Ograniczenie liczby stosowanych zastrzyków do optymalnego poziomu pozwala zniwelować ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków takiego leczenia.