W przypadku zaburzeń widzenia – podobnie jak w wielu innych problemach zdrowotnych – niezwykle ważnym czynnikiem okazuje się czas. Im szybciej pacjent zgłosi się do specjalisty, aby skonsultować swoje obawy, tym szybciej zapobiegnie pogłębianiu się nieprawidłowości.

Nie należy odwlekać takiej wizyty, ani też podejmować jakichkolwiek działań we własnym zakresie, ponieważ próby poprawiania ostrości widzenia przy pomocy “uniwersalnych” metod (takich jak stosowanie tzw. „okularów do czytania”, czy przypadkowej suplementacji różnych składników) może okazać się nieskuteczne. Często wystarczy krótkie i proste badanie optometryczne, aby poznać prawdziwą przyczynę zaburzeń wzroku i rozpocząć właściwie dobraną korekcję.

Optometrysta Warszawa: dlaczego warto się do niego udać?

Z naszych doświadczeń wynika, że optometria jako osobna dziedzina wiedzy jest wciąż mało znana – dlatego wiele osób zmagających się z zaburzeniami wzroku udaje się na wizytę do okulisty. Tymczasem optometrysta w swojej pracy koncentruje się właśnie na nieprawidłowościach w procesie widzenia, a także na metodach korygowania wad wzroku oraz profilaktyce. Specjaliści w dziedzinie optometrii należący do zespołu Warszawskiego Szpitala Okulistycznego to osoby, które wiedzę i doświadczenie zdobywały na najlepszych uczelniach nie tylko w Polsce, ale także w krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. W postawieniu prawidłowej diagnozy oraz precyzyjnym doborze właściwej metody korekcji pomaga im nowoczesne, zaawansowane wyposażenie pracowni optometrycznej – w tym m.in. wspomagane komputerowo urządzenia do pomiarów wad wzroku, krzywizny rogówki czy akomodacji.

Badanie optometryczne: na czym polega?

Pacjenci, którzy wpisują w wyszukiwarkę frazę optometrysta Warszawa często nie wiedzą, jakiego rodzaju diagnostyka ich czeka. Badania wad wzroku nie są inwazyjne i pod wieloma względami przypominają klasyczną wizytę kontrolną u okulisty. W pierwszej kolejności specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad, podczas którego pyta o wszelkie niepokojące pacjenta objawy. Następnie przeprowadza zautomatyzowany pomiar krzywizny rogówki, grubości rogówki, a także stopnia zaawansowania wady wzroku. Standardem w naszym gabinecie jest również pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Niektóre z wymienionych parametrów optometrysta ocenia na podstawie obserwacji narządu wzroku, inne wymagają również współpracy ze strony pacjenta, który sygnalizuje np. jaka jest jakość (ostrość) widzianego obrazu podczas patrzenia przez różne soczewki okularowe/kontaktowe.

Szczegółowe pomiary wad wzroku wykonywane są natomiast przy pomocy precyzyjnego urządzenia zwanego foropterem – umożliwia ono również sprawdzenie widzenia obuocznego i akomodacji (czyli przystosowywania się oka do obserwacji obiektów znajdujących się w różnych odległościach od patrzącego). Całe badanie optometryczne trwa ok. 40 minut. Jeśli pacjent otrzymuje dalsze zalecenia – np. dotyczące korekcji wzroku przy pomocy okularów – niezbędne mogą okazać się również dodatkowe wizyty kontrolne.

Kiedy należy wykonać badanie optometryczne?

Wskazaniem do wizyty u optometrysty są przede wszystkim nieostre widzenie, trudności w postrzeganiu przedmiotów znajdujących się daleko (lub – przeciwnie – w niewielkiej odległości od obserwatora). Nierzadko pierwszym sygnałem problemów z narządem wzroku okazuje się trudność w czytaniu tekstu wydrukowanego mniejszą czcionką. Optometrysta dobierze również właściwe okulary lub soczewki kontaktowe, a w tym drugim przypadku poinstruuje pacjenta także, w jaki sposób zadbać o higienę i bezpieczeństwo użytkowania soczewek.