.

Optometria

Badanie optometryczne podstawowe
Bardzo szczegółowe badanie parametrów układu wzrokowego. Sprawdzana jest wada wzroku, ustawienie gałek ocznych, ruchy oczu, postrzeganie trójwymiaru oraz sprawność i zakres akomodacji oraz konwergencji. Badane jest widzenie na dalekie i bliskie odległości, każdym okiem osobno i obojgiem oczu na raz. Optometrysta na podstawie otrzymanych wyników zaleca optymalną korekcję wady wzroku.

→ Kim jest optometrysta (film)
→ Badanie optometryczne podstawowe

Dobór soczewek kontaktowych

Badanie zawiera wszystkie elementy badania optometrycznego podstawowego. Dodatkowo oceniany jest stan przedniej powierzchni gałek ocznych. Następnie oceniane jest dopasowanie i ułożenie soczewki kontaktowej na oku. Na tej podstawie dobierane są soczewki, które komfortowo się nosi i dają precyzyjne widzenie.
→ Dobór soczewek kontaktowych

Okulistyka dziecięca

Konsultacja okulistyczna dziecka

Konsultacja okulistyczna dziecka polega na kompleksowej ocenie stanu zdrowia oczu zarówno przedniego odcinka jak i dna oka przez okulistę dziecięcego. Dodatkowo badana jest wada wzroku po podaniu kropli porażających akomodację (tropicamid). Podczas wizyty sprawdzana jest ruchomość gałek ocznych i wykonywane jest badanie na synoptoforze.

→ Okulistyka dziecięca
→ Kiedy należy zgłosić się z dzieckiem na badanie wzroku? (film)

Ćwiczenia wzrokowe

Terapia widzenia (ćwiczenia wzrokowe) jest to nadzorowany przez specjalistę proces, który służy usprawnieniu układu wzrokowego. Terapie widzenia stosuje się w przypadku zdiagnozowanych problemów z ruchami i ustawieniem oczu (zez jawny, ukryty), akomodacją, niedowidzeniem i zaburzeniem przetwarzania informacji wzrokowej. Ćwiczenia najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają od 3 do 6 miesięcy. Terapię widzenia stosuje się również w problemach wzrokowych po udarach i urazach głowy.

→ Czym jest terapia widzenia? (film)
→ Terapia wzrokowa dla dzieci i dorosłych

→ Regulamin terapii wzrokowej

Terapia krótkowzroczności dzieci i młodzieży

Terapia (kontrola) krótkowzroczności to określenie na metody pozwalające spowolnić narastanie tej wady wzroku u dzieci. Krótkowzroczność szkolna zwiększa się średnio o 0.5 do 1.0 dioptrii rocznie do około 15 roku życia. W klinice stosujemy Atropinę o niskim stężeniu 0,01 %, która zapewnia dobre efekty i z uwagi na małą koncentrację substancji czynnej jest bezpieczna również przy długotrwałym stosowaniu.

→ Okulistyka dziecięca

Diagnostyka wzrokowo uwarunkowanych problemów dzieci i młodzieży

Badanie kwalifikacyjne do terapii widzenia obejmuje badanie wady wzroku, ustawienia i ruchów oczu, akomodacji i pomiar objawów subiektywnych. Służy m.in. określeniu czy ćwiczenia wzrokowe będą skuteczną metodą postępowania w danym problemie wzrokowym. W trakcie badania określa się również cele i czas trwania terapii.

→ Okulistyka dziecięca
→ Wpływ wzroku na naukę czytania u dzieci (film)
→ Z czego mogą wynikać problemy z czytaniem u dzieci? (film)
→ Problemy w nauce

Sznurek Brocka

Podstawowe narzędzie stosowane w terapii widzenia do ćwiczenia np. ruchów oczu i konwergencji.

Fliper akomodacyjny

Narzędzie stosowane w terapii widzenia do ćwiczenia akomodacji. Ćwiczenia z fliperem poprawiają sprawność i dokładność akomodacji.

Konsultacje okulistyczne

Wizyta okulistyczna podstawowa

Podczas podstawowej konsultacji okulistycznej wykonywane jest badanie ciśnienia wewnątrz gałek ocznych, komputerowe badanie wady wzroku (autorefraktometria), sprawdzana jest ostrość widzenia. Oceniana jest przednia powierzchnia gałek ocznych oraz struktury dna oka przy wąskich źrenicach. W zależności od dolegliwości pacjent może zostać przekierowany na dodatkowe badania okulistyczne.

Wizyta i OCT/HRT

Konsultacja zawiera wszystkie elementy podstawowej wizyty okulistycznej. Dodatkowo wykonywane jest badanie OCT i/lub HRT, obrazujące struktury dna oka takie jak tarcza nerwu wzrokowego i plamka żółta. Konsultacja ta jest dedykowana dla pacjentów z chorobami siatkówki lub nerwu wzrokowego.
→ Wizyta PCT (badanie OCR/HRT)

Wizyta i Angio-OCT

Konsultacja zawiera wszystkie elementy podstawowej wizyty okulistycznej. Wykonywana jest angiografia bez konieczności podawania kontrastu – Angio-OCT, obrazujące naczynia krwionośne na dnie oka. Wizyta jest dedykowana dla pacjentów z chorobami naczyniowymi, np retinopatią cukrzycową i wysiękowym AMD.

Wizyta i OCT + Angio-OCT

Konsultacja zawiera wszystkie elementy podstawowej wizyty okulistycznej. Wykonywane jest badanie OCT plamki żółtej oraz Angio-OCT. Wizyta ta stanowi pełen pakiet diagnostyczny dla pacjentów z chorobami siatkówki takimi jak AMD czy retinopatia cukrzycowa.

Usunięcie ciała obcego i badanie okulistyczne
Konsultacja zawiera wszystkie elementy podstawowej wizyty okulistycznej. Wizyta dedykowana jest dla pacjentów z podejrzeniem dostania się ciała obcego do oka.
Wizyta dodatkowa, kontynuacja leczenia
Wizyta dedykowana dla pacjentów, już leczących się w naszej Klinice.
Wystawienie zaświadczenia do celów orzeczeniowych (ZUS, komisja orzekania o niepełnosprawności)
Lekarz okulista na podstawie wykonanych badań okulistycznych w trakcie wizyty może wystawić odpowiednie zaświadczenie.

Badania okulistyczne dodatkowe

Badanie siatkówki (dno oka)
Badanie odbywa się po podaniu kropli rozszerzających źrenicę. Lekarz przy pomocy lampy szczelinowej i odpowiednich soczewek jest w stanie zajrzeć głęboko na dno oka i ocenić peryferyjne części siatkówki. Pogorszone widzenie spowodowane rozszerzeniem źrenicy może utrzymywać się do 3 godzin po badaniu.
Fotografia barwna
Przy pomocy specjalnego urządzenia (funduscamera) wykonywane jest barwne zdjęcie dna oka.
Badanie ciśnienia ocznego
Tonometria to badanie ciśnienia w oku. Jest to jedno z podstawowych badań w okulistyce. Badanie jest szczególnie istotne w diagnostyce i ocenie zaawansowania jaskry. W Klinice korzystamy najczęściej z tonometru bezdotykowego (air puff) dzięki czemu badanie jest szybkie i bezbolesne.
→ Badanie ciśnienia ocznego
OCT GCC (Ganglion Cell Complex)
Nowoczesne badanie pozwalające na ocenę grubości komórek zwojowych siatkówki. Badanie pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian w obrębie plamki żółtej, które pojawiają się na wczesnych etapach choroby jaskrowej. Jest to możliwe dzięki obserwacji tkanek w świetle lasera, co daje obraz o wysokiej rozdzielczości. Ten rodzaj badania OCT służy głównie do monitorowania postępów choroby i efektóe leczenia.
OCT RNFL (Retinal Nerve Fiber Layer)
Zaawansowane badanie umożliwiające pomiar grubości warstwy włókien nerwowych formujących tarczę nerwu wzrokowego. Ubytki w tej warstwie nerwów świadczą zwykle o zmianach jaskrowych. Badanie pozwala też na szczegółową analizę kształtu samej tarczy nerwu wzrokowego.
OCT RNFL (Retinal Nerve Fiber Layer)
Zaawansowane badanie umożliwiające pomiar grubości warstwy włókien nerwowych formujących tarczę nerwu wzrokowego. Ubytki w tej warstwie nerwów świadczą zwykle o zmianach jaskrowych. Badanie pozwala też na szczegółową analizę kształtu samej tarczy nerwu wzrokowego.
OCT
OCT czyli optyczna koherentna tomografia, to w dużym skrócie tomografia siatkówki. Badanie bardzo dokładnie obrazuje tkanki w wysokiej rozdzielczości, warstwa po warstwie. Dzięki temu OCT jest potężnym narzędziem do diagnostyki chorób siatkówki – pokazuje zmiany zachodzące nawet na wczesnym etapie rozwoju choroby np. AMD. W naszej Klinice posiadamy aparat OCT pozwalające także na zbadanie przedniego odcinka gałki ocznej, kąta przesączania, czy ocenę przedniej powierzchni soczewki.
Angio-OCT
Jest to jedno z najnowocześniejszych badań diagnostycznych w okulistyce. Polega ono na obrazowaniu naczyń krwionośnych siatkówki i naczyniówki bez konieczności stosowania dożylnego kontrastu. Badanie pokazuje obszary niedokrwienia na siatkówce lub miejsca, w których doszło do krwotoku.
FA (Angiografia fluoresceinowa)
Angiografia fluoresceinowa to standardowa metoda obrazowania naczyń krwionośnych siatkówki i naczyniówki. Wymagane jest podanie kontrastu dożylnie. Gdy barwnik trafi do naczyń krwionośnych siatkówki, wykonywana jest seria zdjęć dna oka. Zdjęcia wykonywane są w różnych odstępach czasowych, w celu zobrazowania dynamiki zmian. Badanie pokazuje obszary niedokrwienia na siatkówce lub miejsca, w których doszło do krwotoku.
Badanie histopatologiczne
Badanie histopatologiczne polega na ocenie pod mikroskopem tkanek pobranych z organizmu. Powinno zostać wykonane w przypadku usuwania wszystkich zmian skórnych. Jest wykonywane w celu wykluczenia zmian nowotworowych.
Komputerowe badanie pola widzenia
Badanie pola widzenia (perymetria) to badanie pozwalające stwierdzić występowanie ubytków w polu widzenia oraz ocenia czułość siatkówki na światło. Jest to badanie podstawowe w jaskrze, jak również w chorobach układu nerwowego.
Krzywa ciśnienia wewnątrzgałkowego (6 pomiarów w ciągu doby w Klinice)
Badanie to odbywa się w Klinice z wykorzystaniem tonometru bezdotykowego. Pacjent przychodzi do Kliniki co 2 godziny w celu wykonania pomiaru. Ma to na celu sprawdzić wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego w ciągu całego dnia. Badanie jest szczególnie istotne w diagnostyce i monitorowaniu jaskry.
Krzywa ciśnienia wewnątrzgałkowego w domu pacjenta aparatem iCare
Badanie jest wykonywane na przenośnym urządzeniu iCare, które jest wypożyczane pacjentowi do domu na wybraną ilość dni. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie częstych pomiarów, co daje pełniejszy obraz zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego niż jednorazowy pomiar czy pomiary w dużych odstępach czasu.  Badanie jest szczególnie istotne w diagnostyce i monitorowaniu jaskry.
Topografia rogówki
Badanie polega na wykonaniu szczegółowej mapy powierzchni rogówki. Ma wiele zastosowań, np. ocena astygmatyzmu rogówkowego czy diagnostyka stożka rogówki. Jest też podstawowym badaniem wykonywanym podczas kwalifikacji do operacji zaćmy i laserowej korekcji wady wzroku.
USG
Badanie ultrasonograficzne (USG) oka pozwala ocenić wiele struktur gałki ocznej. Badanie to jest szczególnie przydatne, gdy nie jest możliwe obrazowanie dna oka. Zdarza się tak w przypadku zaawansowanej zaćmy, która nie pozwala zajrzeć do oka lub dużego wylewu, przysłaniającego dno oka.

→ USG oka

UBM
UBM czyli ultrabiomikroskopia to badanie przedniego odcinka oka za pomocą ultradźwięków. Służy do badania m.in. rogówki czy kąta przesączania. Jest bardzo przydatne w diagnostyce jaskry czy też w ocenie guzów i innych zmian np. na tęczówce. Badanie UBM pozwala również na zbadanie umiejscowienia soczewki w przypadku zaćmy podwichniętej.
Posiew z worka spojówkowego
Badanie wykonywane w przypadku często nawracających dolegliwości związanych z przednim odcinkiem gałki ocznej, np. często występujące gradówki.

Badania ogólne z krwi przed zabiegiem operacyjnym

Czas krwawienia, morfologia, poziom cukru, elektrolity, OB, kreatynina

Powyższe badania z krwi są możliwe do wykonania w naszej Klinice. Służą one anestezjologowi do oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta przed operacją zaćmy czy witrektomii.

Diagnostyka i leczenie Zespołu Suchego Oka

Pakiet suche oko
Pakiet badań diagnostycznych mających na celu potwierdzenie rozpoznania Zespółu Suchego Oka. Określenie powodu pojawienia się dolegliwości pozwala na podjęcie skutecznego leczenia. Na pakiet składa się konsultacja okulistyczna, badanie OSA (ocena parametrów filmu łzowego i gruczołów Meiboma), test Schirmera (jeżeli zalecony przez lekarza), mechaniczna ekspresja gruczołów Meiboma,
termoterapia kompresem Eye Bag.

→ Pakiet suche oko

Badanie na urządzeniu OSA
Badanie pozwala na wszechstronną ocenę parametrów filmu łzowego, pokrywającego przednią część gałki ocznej. Podczas badania mierzy się czas przerwania filmu łzowego, wysokość menisku, ilość warstwy tłuszczowej filmu łzowego oraz ocenia się stan gruczołów Meiboma. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne.

→ Zespół Suchego Oka

Zabieg e-Eye (pobudzanie gruczołów Meiboma)
Zabieg E-eye służy do terapii Zespołu Suchego Oka spowodowanego dysfunkcją gruczołów Meiboma. E-Eye za pomocą leczniczego światła stymuluje gruczoły Meiboma do pracy, co przywraca równowagę filmu łzowego. Światło jest aplikowane przezskórnie za pomocą specjalnej głowicy. Zabiegi są bezbolesne, nieinwazyjne.

→ Zespół Suchego Oka

Pakiet trzech zabiegów e-Eye (dzień 1, 15 i 45)

Zabieg E-eye służy do terapii i leczenia Zespołu Suchego Oka spowodowanego dysfunkcją gruczołów Meiboma. E-Eye za pomocą leczniczego światła stymuluje gruczoły Meiboma do pracy, co przywraca równowagę filmu łzowego. Światło jest aplikowane przezskórnie za pomocą specjalnej głowicy. Zabiegi są bezbolesne, nieinwazyjne. Zabiegi wykazują największą skuteczność, gdy wykonywane są w seriach co około 2 tygodnie.

→ Zespół Suchego Oka

Wprowadzenie zatyczek hydrożelowych do punktów łzowych

Wprowadzenie zatyczek do punktów łzowych to jedna z metod leczenia Zespołu Suchego Oka. Zatyczki ograniczają odpływ łez z powierzchni oka i dodatkowo pozwalają na zmniejszenie częstotliwości wpuszczania kropli nawilżających. Skuteczność zatyczek hydrożelowych utrzymuje się przez kilka lat.

→ Zespół Suchego Oka

Wprowadzenie zatyczek do punktów łzowych typu PARASOL
Wprowadzenie zatyczek do punktów łzowych to jedna z metod leczenia Zespołu Suchego Oka. Zatyczki ograniczają odpływ łez z powierzchni oka i dodatkowo pozwalają na zmniejszenie częstotliwości wpuszczania kropli nawilżających. Zatyczki typu PARASOL mają długotrwałe działanie, nawet na kilka lat.

→ Zespół Suchego Oka

Krople do oczu z osocza bogatopłytkowego (do stosowania przez miesiąc)
Krople nawilżające wykonane z osocza krwi własnej pacjenta są stosowane przy uciążliwym Zespole Suchego Oka, gdy krople z apteki nie są wystarczająco skuteczne. Krople są przygotowywane na okres jednego miesiąca.

→ Zespół Suchego Oka

Badanie w kierunku nużeńca
Nużeniec jest pasożytem bytującym na skórze powiek. Powoduje dolegliwości zbliżone do objawów Zespołu Suchego Oka. Badanie na obecność nużeńca polega na pobraniu kilku rzęs z jednego i drugiego oka pacjenta oraz ocenie ich pod mikroskopem. Terapia nużeńca jest zwykle długotrwała i zwykle wymaga specjalistycznych leków.

→ Nużeniec

Cliradex – preparat przeciwko nużeńcowi

Chusteczki przeznaczone są do pielęgnacji brzegów powiek w takich schorzeniach jak: demodekoza oczna (obecność nużeńca), Zespół Suchego Oka oraz zapalenie brzegów powiek.

→ Nużeniec

Eye Bag

Ciepły kompres wielokrotnego użytku do rozgrzewania brzegów powiek.

→ Zespół Suchego Oka

USB Heating eye mask IRelief
Kompres do rozgrzewania brzegów powiek zasilany przez port USB komputera.

→ Zespół Suchego Oka

Laserowe zabiegi na siatkówce

Laseroterpia zmian obwodu siatkówki
Celem zabiegu tzw. fotokoagulacji obwodu siatkówki jest wytworzenie zrostu pomiędzy siatkówką a naczyniówką. Zabieg ten wykonuje się gdy na obwodzie siatkówki zostają stwierdzone niebezpieczne zmiany degeneracyjne.

→ Choroba cukrzycowa oczu

PRP
PRP (panfotokoagulacja) to zabieg laserowy wykonywany w retinopatii cukrzycowej lub innych rozległych zmianach niedokrwiennych siatkówki (np. zakrzep) polegający na fotokoagulacji całego obszaru siatkówki, z wyjątkiem rejonu centralnego. Ze względu na dużą wymaganą ilość ognisk laserowych, wykonywany w kilku sesjach.

→ Choroba cukrzycowa oczu

Mikropulsy
Laseroterapia mikropulsowa jest najnowocześniejszą metodą laserowego leczenia siatkówki. Polega na stosowaniu impulsów podprogowych dzięki czemu może być stosowana na obszarze siatkówki centralnej.

→ Choroba cukrzycowa oczu

Wizyta kontrolna po zabiegu laserowym

Po zabiegu laserowym wymagana jest wizyta kontrolna monitorująca skuteczność leczenia.

Zabiegi laserowe przeciwjaskrowe

SLT

SLT (selektywna trabekuloplastyka laserowa) jest to zabieg wykonywany w przypadku jaskry otwartego kąta, mający na celu zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Efektem zabiegu jest usprawnienie odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej przez tzw. kąt przesączania.
→ SLT Selektywna Trabekuloplastyka Laserowa

Irydotomia

Irydotomia laserowa to zabieg polegający na wytworzeniu dwóch dziurek w tęczówce oka. Usprawnia to przepływ cieczy wodnistej w oku zabezpiecza przed ostrym atakiem jaskry. Jest to jedna z metod leczenia jaskry z wąskim kątem przesączania.
→ Irydotomia laserowa

Zabiegi laserowe inne

Kapsulotomia

Kapsulotomia laserowa jest zabiegiem mającym na celu usunięcie tzw. zaćmy wtórnej (zmętnienia torebki tylnej po usunięciu soczewki własnej pacjenta). Zabieg jest bezbolesny i trwa kilka minut.
→ Kapsulotomia

Leczenie AMD

Iniekcja Anty-VEGF

Iniekcja do gałki ocznej preparatu Anty-VEGF (AVASTIN) jest metodą leczenia takich chorób jak AMD wysiękowego i retinopatii cukrzycowej. Lek hamuje rozrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych i zmniejsza obrzęk siatkówki. Podawany jest zwykle co 4 tygodnie.

→ Iniekcje, iniekcja doszklistkowa
→ Choroba cukrzycowa oczu
→ Degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD)

Iniekcja Eylea

Lek Eylea jest preparatem hamującym rozrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych na siatkówce. Podawany jest w formie iniekcji do oka, zwykle co 2 miesiące. Jest stosowany w chorobach siatkówki takich jak AMD wysiękowe i retinopatia cukrzycowa.

→ Iniekcje, iniekcja doszklistkowa
→ Choroba cukrzycowa oczu
→ Degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD)

Iniekcja Lucentis

Lek Lucentis jest preparatem hamującym rozrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych na siatkówce. Podawany jest w formie iniekcji do oka. Stosuje się go w chorobach siatkówki takich jak AMD wysiękowe i retinopatia cukrzycowa.

→ Iniekcje, iniekcja doszklistkowa
→ Choroba cukrzycowa oczu
→ Degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD)
→ Pakiet Lucentis

Iniekcja Triamcynolon

Triamcynolon jest lekiem o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Podawany jest w postaci iniekcji do gałki ocznej. Zwykle jest stosowany w obrzękach plamki żółtej. Może być podawany raz na kilka miesięcy.

→ Iniekcje, iniekcja doszklistkowa

Iniekcja Ozurdex
Ozurdex to silnie działający kortykosteroid – powstrzymuje procesy zapalne, działając przeciwobrzękowo. Podawany jest w postaci implantu umieszczanego w ciele szklistym. Stosowany jest w chorobach powodujących obrzęk plamki żółtej.

→ Iniekcje, iniekcja doszklistkowa

Wizyta kontrolna po serii iniekcji do oka (konsultacja, OCT i/lub Angio-OCT)

Wizyty mają na celu monitorowanie przebiegu leczenia. Zwykle odbywają się po serii trzech zastrzyków preparatem Anty-VEGF.

Preparat z luteiną MacuShield
Preparat zawierający nowatorskie połączenie wszystkich trzech karotenoidów plamkowych – luteiny, mezo-zeaksantyny oraz zeaksantyny. Są to barwniki występujące w siatkówce. Ich suplementacja wspomaga działanie siatkówki i zmniejsza ryzyko wystąpienia AMD (zwyrodnienia plamki żółtej). Preparat występuje w opakowaniach na 30 lub 90 dni.

→ Degeneracja plamki związana z wiekiem (AMD)

Małe zabiegi chirurgiczne

Skrzydlik
Skrzydlik to łagodny rozrost spojówki gałkowej o trójkątnym kształcie, pojawiający się najczęściej od nosowej strony nosa. Usunięcie skrzydlika polega na chirurgicznym wycięciu zmiany. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym.
→ Skrzydlik
Cysta spojówki
Cysta to łagodna zmiana guzkowata spojówki. Jest to jasny guzek wypełniony płynem. Usunięcie cysty polega na zniszczeniu jej torebki i ewakuowaniu płynu, który się w niej znajduje. Zabieg odbywa się z znieczuleniu miejscowym.
→ Cysta spojówki – cysta w oku
Cysta powieki
Cysta to łagodna zmiana guzkowata powieki. Jest to jasny guzek wypełniony płynem. Usunięcie cysty polega na zniszczeniu jej torebki i ewakuowaniu płynu, który się w niej znajduje. Zabieg odbywa się z znieczuleniu miejscowym.
Gradówka
Gradówka to efekt przewlekłego zapalenia gruczołów Meiboma. Występuje w postaci guzka na dolnej lub górnej powiece. Usunięcie gradówki odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa kilka minut.
→ Gradówka
Ostrzyknięcie gradówki Dexaven (krótkotrwale działający steryd) + wizyta
Gradówki niedużych rozmiarów nie zawsze wymagają chirurgicznego usunięcia. W takich przypadkach można wykonać ostrzyknięcie gradówki sterydem.
Ostrzyknięcie gradówki Depo-Medrol (długotrwale działający steryd) + wizyta
Gradówki niedużych rozmiarów nie zawsze wymagają chirurgicznego usunięcia. W takich przypadkach można wykonać ostrzyknięcie gradówki sterydem.
Brodawczak, brodawka
Jest to grudkowata zmiana mogąca występować na powiece. Usunięcie odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa kilka minut.
Kaszak
Kaszak to niewielka torbiel, powstająca w okolicach mieszków włosowych i gruczołów łojowych. Może pojawić się na powiekach. Usunięcie odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa kilka minut.
→ Kaszak
Kępki żółte
Zmiany koloru żółtego powstające na powiekach. Zwykle świadczą o tym, że poziom cholesterolu lub tłuszczy w organizmie jest za duży. Usunięcie odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa kilka minut.
→ Kępki żółte
Plastyka powiek
Plastyka powiek jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru skóry wraz z tkanką tłuszczową z powiek. Zabieg korekcji powiek może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Zabieg wykonywany jest w trybie ambulatoryjnym. Zabieg zwykle trwa od jednej do trzech godzin w zależności od zakresu operacji.
Odwinięcie, podwinięcie powieki
Odwinięcie i podwinięcie powiek to zmiany zwykle związane ze zwiotczeniem skóry powieki oraz tarczki powieki, rozciągnięciem więzadeł powiekowych oraz zmniejszeniem napięcia mięśnia okrężnego oka. Odwinięta powieka odsłania spojówkę, przez co jest ona podrażniona, a oko stale łzawi. Podwinięta powieka działa drażniąco na spojówkę i rogówkę. Metodami chirurgicznymi można nadać powiekom właściwy kształt i ułożenie.
Płukanie kanalików łzowych
Płukanie kanalików łzowych jest procedurą wykonywaną w przypadku pojawienia się niedrożności dróg łzowych i pogorszenia odpływu łez. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym.
Założenie soczewki nagałkowej
Soczewka kontaktowa jest nakładana na oko jako opatrunek.

Chirurgia okolic oczu

Blefaroplastyka

Blefaroplastyka to zabieg polegający na wycięciu nadmiaru skóry powiek oraz tkanki tłuszczowej. Z wiekiem skóra twarzy zmienia się, wiotczeje. Szczególnie może być to widoczne w obrębie powiek. Wiotka skóra powiek górnych, niekiedy również dolnych, nadaje twarzy smutny, zmęczony wygląd. Plastyka powiek górnych jest dość prostą i szybką metodą poprawy wyglądu i „odjęcia sobie lat”. Operacja polega na wycięciu nadmiaru skóry powiek oraz tkanki tłuszczowej. Cięcie skóry wykonywane jest w załamku powieki, co powoduje, że blizna jest praktycznie niewidoczna. Blefaroplastykę można przeprowadzić w obrębie powiek górnych i dolnych. Zwykle rozpoczyna się od blefaroplatsyki obu powiek górnych.

→ Blefaroplastyka

Ptoza

Opadanie powiek (ptoza) jest to obniżenie wysokości całej powieki górnej wynikające z osłabienia mięśni unoszących powiekę. Może dotyczyć jednej lub obu powiek. Nadaje twarzy „śpiący wygląd” i może ograniczać pole widzenia. Opadnięcie niewielkiego stopnia, zwłaszcza asymetryczne, jest defektem estetycznym. Gdy powieka opada tak, że przesłania źrenicę, ogranicza pole widzenia. Wówczas operacja jest wykonywana ze wskazań medycznych. Opadanie powiek nie jest spowodowane nadmiarem skóry powiek, chociaż często zwiotczenie skóry powiek współistnieje z ptozą. Wykonanie samej blefaroplastyki u pacjenta ze zwiotczeniem skóry powiek i współistniejącym opadaniem powiek spowoduje, że ptoza będzie bardziej widoczna, a pacjent często niezadowolony z wyniku operacji.

Opadanie powiek może być wrodzone lub nabyte. Istnieje wiele przyczyn ptozy. Najczęściej powieka opada z wiekiem. Przed operacją należy jednak wykluczyć inne przyczyny (np. guzy, choroby neurologiczne). Rodzaj zabiegu dobieramy razem z pacjentem w zależności od wyniku badania przedoperacyjnego. Operacja ptozy jest bardziej skomplikowanym zabiegiem niż blefaroplastyka. Młode osoby, z niewielką ptozą często decydują się na operację od strony spojówki (od wewnątrz powieki). Nie ma wówczas widocznych blizn. U osób starszych, z obecnym zwiotczeniem skóry powiek można podczas jednego zabiegu skorygować ptozę i wykonać blefaroplastykę. Zaawansowane opadanie powiek, gdy mięsień dźwigacz działa bardzo słabo, jest korygowane przez podwieszenie powieki na taśmach do mięśnia czołowego.  Celem operacji ptozy jest poszerzenie pola widzenia i poprawa estetyki oczu.
→ ptoza

Korekcja niedomykalności powiek

Porażenie nerwu twarzowego prowadzi do osłabienia lub paraliżu mięśni twarzy. Upośledza uśmiechanie się, mruganie, zamykanie oczu, unoszenie brwi, marszczenie czoła. Powoduje asymetrię twarzy, niedomykalność powiek, odwinięcie powieki dolnej, zmniejszenie produkcji łez, uszkodzenie rogówki. Najczęściej dotyczy jednej strony twarzy, ale może występować również obustronnie. Choroba może wystąpić w każdym wieku, choć częściej występuje po 65 roku życia. Pacjenci z porażeniem nerwu twarzowego skarżą się na uporczywe łzawienie. Jest to spowodowane zmniejszeniem częstości mrugania, niepełnym mruganiem oraz odwinięciem powieki dolnej. Niedomykalność powiek może być niebezpieczna dla oka i trwale upośledzać widzenie. Dochodzi do podsychania rogówki, ubytków nabłonka rogówki, a nawet owrzodzenia rogówki. W najcięższych przypadkach może wystąpić perforacja rogówki. Intensywne nawilżanie oka, zaklejanie oka na noc czy stosowanie komór wilgotnych znacząco zmniejsza dolegliwości, ale może nie być wystarczające. Niekiedy potrzebne są zabiegi chirurgiczne. Należą do nich czasowe lub trwałe zaszycie szpary powiekowej, wszczepienie implantu powiekowego oraz korekcja odwijania powieki dolnej.

Mięsień okrężny oka jest głównym mięśniem odpowiedzialnym za zamykanie szpary powiekowej. Jest on unerwiony przez nerw twarzowy, którego porażenie stanowi najczęstszą przyczynę niedomykalności powiek. Przyczyna porażenia najczęściej jest nieznana (porażenie Bella). Rzadziej jest spowodowana urazem, infekcją, guzem, cukrzycą , ciążą, chorobami autoimmunologicznymi Na wizycie kwalifikującej do zabiegu lekarz ocenia stopień niedomykalności szpary powiekowej oraz dobiera – odpowiednio do konkretnego przypadku – ciężar złotej lub platynowej płytki, która umożliwi pełne zamknięcie oka. Dobór implantu wykonywany jest poprzez naklejanie na zewnętrzną powierzchnię powieki górnej ciężarków. Po naklejeniu próbnika lekarz ocenia poziom domknięcia powieki przy danym obciążeniu. Wszczepienie implantu powiekowego wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym. Zabieg trwa od 40 do 60 minut i może być połączony z dodatkowymi procedurami korygującymi inne nieprawidłowości powiek wynikające z porażenia nerwu twarzowego (np. z plastyką odwiniętej powieki dolnej).

Zabieg jest bezpieczny oraz skuteczny – zarówno we wczesnych, jak i w bardziej rozwiniętych stadiach choroby. W razie powrotu funkcji nerwu twarzowego możliwe jest łatwe usunięcie implantu. Zabieg jest więc całkowicie odwracalny. Zastosowanie implantów ze złota ma wiele zalet: złoto jako materiał obojętny biologicznie jest dobrze tolerowane, nie wpływa na możliwość przeprowadzenia oraz jakość badania rezonansem magnetycznym, a właściwie umiejscowiony obciążnik pozostaje praktycznie niedostrzegalny dla otoczenia. Implanty platynowe są cieńsze, więc dają jeszcze lepszy efekt estetyczny.

Entropion

Entropion to stan, w którym krawędź powieki odwraca się do wewnątrz, w kierunku gałki ocznej. Wówczas rzęsy drażnią gałkę oczną prowadząc do objawów takich jak w ektropionie (ból, zaczerwienienie, podrażnienie gałki, łzawienie, stan zapalny). Korekcja ektropionu/entropionu polega na przywróceniu właściwego ustawienia i napięcia powieki. Istnieją różne techniki chirurgiczne, które temu służą. Nacięcie może być prowadzone w kącie bocznym, pod rzęsami lub może być wycięty pionowy fragment powieki. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Szwy są zdejmowane po tygodniu.
→ entropion

Ektropion

Ektropion to odwinięcie krawędzi powieki na zewnątrz. Ten stan skutkuje podrażnieniem i zaczerwienieniem gałki ocznej, stanem zapalnym, bólem oraz łzawieniem. Korekcja ektropionu polega na przywróceniu właściwego ustawienia i napięcia powieki. Istnieją różne techniki chirurgiczne, które temu służą. Nacięcie może być prowadzone w kącie bocznym, pod rzęsami lub może być wycięty pionowy fragment powieki. Zabieg przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Szwy są zdejmowane po tygodniu.
→ Ektropion

Podniesienie łuku brwiowego przy zabiegu blefaroplastyki

Istnieje kilka metod chirurgicznego uniesienia brwi. O tym która metoda będzie optymalna dla danego pacjenta decyduje lekarz wspólnie z pacjentem podczas wizyty kwalifikacyjnej. W Warszawskim szpitalu Okulistycznym proponujemy najczęściej dwie metody podniesienia łuku brwiowego. Pierwsza to zabieg bezpośredniego podniesienia brwi . Proponowaną metodą można znacznie unieść brwi oraz skorygować ich kształt unosząc boczną lub boczno – środkową część brwi. Blizna znajduje się tuż nad linią brwi i jest mało widoczna. Drugą jest zabieg filtracji brwi, który połączony jest z blefaroplastyką powiek górnych.

Wypełniacze (kwas hialuronowy, toksyna botulinowa)

Kwas hialuronowy jest substancją, która naturalnie występuje w naszym organizmie. Z upływem lat jej ilość zmniejsza się w naszym organizmie co prowadzi do wiotczenia skóry i pojawiania się zmarszczek. Kwas Hialuronowy jest podawany w różnych stanach usieciowania co znajduje zastosowanie w postaci podawania podskórnie jako mezoterapia aby poprawić kondycję skóry lub głęboko w tkanki jako wypełniacz (efekt utrzymuje się w zależności od rodzaju wypełniacza od 6-24mc). Toksyna botulinowa to substancja przynosząca niezwykłe efekty w pozbyciu się zmarszczek. Jest ona podawana do skóry w formie iniekcji powodując rozluźnienie mięśni a w konsekwencji pozbycie się zmarszczek mimicznych. Toksyna botulinowa zaczyna działać po kilku dniach i utrzymuje się do pół roku.  Dzięki zabiegom medycyny estetycznej takim jak wypełniacze wprowadzamy do skóry substancję z zewnątrz uzyskując efekt jędrnej i młodej skóry. W Naszej klinice zabiegi z zakresu wypełniaczy wykonują lekarze specjaliści używając najwyższej jakości preparatów co gwarantuje doskonałe efekty zabiegu.

Chirurgiczne zabiegi przeciwjaskrowe

Trabeculektomia
Trabekulektomia to zabieg chirurgiczny polegający na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego  poprzez wytworzenie przetoki przez którą ciecz wodnista wydostaje się do przestrzeni podspojówkowej oka. Płyn jest kierowany do pęcherzyka ukrytego pod powieką górną. Zabieg obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe i jest stosowany w leczeniu jaskry.

→ Jaskra

ECP
Zabieg ECP polega na zamknięciu drobnych naczynia krwionośne w ciele rzęskowym, przez co ciało rzęskowe produkuje mniej płynu. Powoduje to zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zabieg jest stosowany w leczeniu jaskry.

→ Jaskra

Laserowa korekcja wad wzroku

Konsultacja kwalifikująca do zabiegu

Podczas wizyty wykonywane są badania pozwalające wstępnie zakwalifikować pacjenta do zabiegu.

→ Laserowa korekcja wzroku

Wizyta przygotowująca do zabiegu

Podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu wykonywany jest szereg badań okulistycznych: pachymetria, topografia rogówki, badanie dna oka, OCT, biometria gałek ocznych, określenie pełnej korekcji wady wzroku, refraktometria przed i po podaniu kropli porażających akomodację. Powyższe badania pozwalają na ocenę zakresu operacji laserowej oraz zwiększają precyzję samego zabiegu.

→ Laserowa korekcja wzroku

Zabieg laserowej korekcji wad wzroku

Warszawski Szpital Okulistyczny proponuje pełną gamę metod laserowej korekcji wad wzroku. Decyzja o wyborze metody zostaje podjęta na wizycie kwalifikacyjnej i jest wynikiem indywidualnych oczekiwań pacjenta  i uwarunkowań medycznych. Seria bardzo dokładnych badań okulistycznych i pomiarów optometrycznych jakie wykonywane są podczas wizyty kwalifikacyjnej daje możliwość personalizacji zabiegu i jest gwarantem jego efektu.

→ Laserowa korekcja wzroku

Wizyty kontrolne po zabiegu

Po zabiegu wymagane są wizyty kontrolne monitorujące przebieg gojenia się oka.

Wszczep soczewek fakijnych

Wizyta kwalifikująca do zabiegu
Podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu wykonywany jest szereg badań okulistycznych: pachymetria, topografia rogówki, badanie dna oka, OCT, biometria gałek ocznych, określenie pełnej korekcji wady wzroku, refraktometria przed i po podaniu kropli porażających akomodację. Pozwala to na dobranie odpowiedniego implantu (soczewki fakijnej).

→ Soczewki fakijne

Soczewka Myopic
Soczewka jednoogniskowa, korygująca wysoką krótkowzroczność.

→ Soczewki fakijne

Soczewka Hyperopic
Soczewka jednoodniskowa, korygująca wysoką nadwzroczność.
→ Soczewki fakijne
Soczewka Myopic Toric
Soczewka toryczna, korygująca krótkowzroczność połączoną z astygmatyzmem.

→ Soczewki fakijne

Soczewka Hyperopic Toric
Soczewka toryczna, korygująca nadwzroczność połączoną z astygmatyzmem.

→ Soczewki fakijne

Wizyty kontrolne po zabiegu
Po zabiegu wymagane są wizyty kontrolne monitorujące przebieg gojenia się oka.

→ Soczewki fakijne

Zaćma. Refrakcyjna wymiana soczewki

Wizyta kwalifikacyjna do operacji zaćmy

Podczas wizyty kwalifikacyjnej do operacji zaćmy wykonywane jest pełne badanie okulistyczne obejmujące OCT siatkówki, USG gałek ocznych, topografię rogówki, biometrię, badanie dna oka, pachymetrię i badanie śródbłonka rogówki. Dodatkowo lekarz udziela pacjentowi pełnej informacji na temat różnych soczewek wewnątrzgałkowych (implantów) i pomaga w wyborze soczewki najlepiej dopasowanej do jego potrzeb.

→ Zaćma

Operacja usunięcia zaćmy z soczewką podstawową

Operacja zaćmy polega na usunięciu zmętniałej soczewki własnej pacjenta i wszczepienie przeziernego implantu na jej miejsce. Implant, czyli soczewka wewnątrzgałkowa ma różne parametry optyczne oraz różną budowę. Operacja z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej pozwala na uzyskanie dobrego widzenia na jedna odległość. Zwykle większość pacjentów wybiera dobre widzenie na odległość bez okularów, a do czytania stosowanie okularów korekcyjnych. W przypadku osób z astygmatyzmem po operacji z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej pozostaje konieczność noszenia okularów korygujących astygmatyzm.

→ Zaćma

Możliwość wyboru dowolnej soczewki

Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem zaawansowanej soczewki. W zależności od wyboru pacjenta może to być soczewka dwuogniskowa, wieloogniskowa, toryczna. Dzięki odpowiednio dobranej soczewce można pozbyć się konieczności noszenia okularów lub znacząco tę konieczność ograniczyć.

→ Zaćma

Usunięcie zaćmy wtórnej (kapsulotomia)
Kapsulotomia laserowa jest zabiegiem mającym na celu usunięcie tzw. zaćmy wtórnej (zmętnienia torebki tylnej po usunięciu soczewki własnej pacjenta). Zabieg jest bezbolesny i trwa kilka minut.

→ Zaćma

Wizyta kontrolna po zabiegu
Po operacji usunięcia zaćmy wymagane są wizyty kontrolne w celu monitorowania procesu gojenia się oka.

Zaćma powikłana

Operacja usunięcia zaćmy powikłanej

Zaćma powikłana to taki stan, gdy w oku występują dodatkowo inne choroby albo zmiany znacząco komplikujące operację. Najczęściej zaćmę powikłaną rozpoznaje się w przypadku uszkodzenie aparatu mocującego w oku soczewkę własną pacjenta. Wtedy mówi się o zaćmie podwichniętej. Dodatkowo zaćma powikłana może wystąpić przy jaskrze, wysokich wadach wzroku czy po urazie oka. Często w takich przypadkach nie udaje się wszczepić standardowego implantu, w związku z tym konieczne jest zastosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań.

→ Zaćma

Wizyta kontrolna po zabiegu

Po operacji usunięcia zaćmy wymagane są wizyty kontrolne w celu monitorowania procesu gojenia się oka.

Soczewka Scharioth

Doszczepienie soczewki Scharioth

Zabieg wszczepiania soczewki Schariotha przeznaczony jest dla pacjentów z chorobami plamki żółtej i wszczepioną sztuczną soczewką wewnątrzgałkową (po przejściu operacji usunięcia zaćmy). Soczewka ta działa na zasadzie lupy w oku ułatwiając wykonywanie czynności z bliska, np. pomaga przy czytaniu.

Witrektomia

Wizyta kwalifikująca do zabiegu

Podczas wizyty kwalifikacyjnej do witrektomii wykonywane jest pełne badanie okulistyczne obejmujące OCT siatkówki, USG gałek ocznych, topografię rogówki, biometrię, badanie dna oka, pachymetrię i badanie śródbłonka rogówki. W trakcie wizyty lekarz udziela pacjentowi pełnej informacji dotyczącej zakresu operacji i jej metody. Witrektomia jest metodą z wyboru w leczeniu takich schorzeń jak: odwarstwienie siatkówki, otwór w plamce, błona nasiatkówkowa, retinopatia cukrzycowa proliferacyjna, wylew krwi w okolicy plamki.

→ Witrektomia

Zabieg podstawowy

Witrektomia to zabieg, który w pierwszym etapie polega na usunięciu ciała szklistego, które wypełnia wnętrze oka. Po jego usunięciu uzyskuje się dostęp do wewnętrznych części oka takich jak siatkówka i naczyniówka. W kolejnych etapach chirurg okulista może  przystąpić do zabiegów mających na celu przywrócenie siatkówce jej prawidłowego położenia czy też usunąć z niej patologiczne zmiany. Następnie oko jest wypełniane powietrzem, gazem lub olejem silikonowym. Wskazaniem do przeprowadzenia witrektomii są: odwarstwienie siatkówki, otwór w plamce żółtej, krwotok siatkówki, błona nasiatkówkowa. Każda witrektomia jest inna, w związku z tym zakres i metoda operacji jest indywidualnie rozpatrywana podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu.

→ Witrektomia

Fakowitrektomia zabieg podstawowy

Fakowitrektomia to zabieg łączący witrektomię z operacją usunięcia zaćmy. Podczas jednej operacji można wymienić zmętniałą soczewkę własną pacjenta na przezierny implant oraz wykonać zabieg na siatkówce ratujący widzenie.

→ Witrektomia

Wizyty kontrolne po zabiegu

Po operacji konieczne są wizyty kontrolne monitorujące proces gojenia się oka.