Optometria

Badanie optometryczne podstawowe

Bardzo szczegółowe badanie parametrów układu wzrokowego. Sprawdzana jest wada wzroku, ustawienie gałek ocznych, ruchy oczu, postrzeganie trójwymiaru oraz sprawność i zakres akomodacji oraz konwergencji. Badane jest widzenie na dalekie i bliskie odległości, każdym okiem osobno i obojgiem oczu na raz. Optometrysta na podstawie otrzymanych wyników zaleca optymalną korekcję wady wzroku.

>> Więcej

Badanie optometryczne rozszerzone

Zawiera wszystkie elementy badania optometrycznego podstawowego. Dodatkowo wykonywane jest badanie OCT obrazujące najważniejsze elementy siatkówki - plamkę żółtą i tarczę nerwy wzrokowego.

Dobór soczewek kontaktowych

Badanie zawiera wszystkie elementy badania optometrycznego podstawowego. Dodatkowo oceniany jest stan przedniej powierzchni gałek ocznych. Następnie oceniane jest dopasowanie i ułożenie soczewki kontaktowej na oku. Na tej podstawie dobierane są soczewki, które komfortowo się nosi i dają precyzyjne widzenie.

Okulistyka dziecięca

Konsultacja okulistyczna dziecka

Konsultacja okulistyczna dziecka polega na kompleksowej ocenie stanu zdrowia oczu zarówno przedniego odcinka jak i dna oka przez okulistę dziecięcego. Dodatkowo badana jest wada wzroku po podaniu kropli porażających akomodację (tropicamid). Podczas wizyty sprawdzana jest ruchomość gałek ocznych i wykonywane jest badanie na synoptoforze.

>> Więcej

>> Więcej

Ćwiczenia wzrokowe

Terapia widzenia (ćwiczenia wzrokowe) jest to nadzorowany przez specjalistę proces, który służy usprawnieniu układu wzrokowego. Terapie widzenia stosuje się w przypadku zdiagnozowanych problemów z ruchami i ustawieniem oczu (zez jawny, ukryty), akomodacją, niedowidzeniem i zaburzeniem przetwarzania informacji wzrokowej. Ćwiczenia najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają od 3 do 6 miesięcy. Terapię widzenia stosuje się również w problemach wzrokowych po udarach i urazach głowy.

>> Więcej

Terapia krótkowzroczności dzieci i młodzieży

Terapia (kontrola) krótkowzroczności to określenie na metody pozwalające spowolnić narastanie tej wady wzroku u dzieci. Krótkowzroczność szkolna zwiększa się średnio o 0.5 do 1.0 dioptrii rocznie do około 15 roku życia. W klinice stosujemy Atropinę o niskim stężeniu 0,01 %, która zapewnia dobre efekty i z uwagi na małą koncentrację substancji czynnej jest bezpieczna również przy długotrwałym stosowaniu.

>> Więcej

Diagnostyka wzrokowo uwarunkowanych problemów dzieci i młodzieży

Badanie kwalifikacyjne do terapii widzenia obejmuje badanie wady wzroku, ustawienia i ruchów oczu, akomodacji i pomiar objawów subiektywnych. Służy m.in. określeniu czy ćwiczenia wzrokowe będą skuteczną metodą postępowania w danym problemie wzrokowym. W trakcie badania określa się również cele i czas trwania terapii.

>> Więcej

>> Więcej

>> Więcej

Sznurek Brocka

Podstawowe narzędzie stosowane w terapii widzenia do ćwiczenia np. ruchów oczu i konwergencji.

Fliper akomodacyjny

Narzędzie stosowane w terapii widzenia do ćwiczenia akomodacji. Ćwiczenia z fliperem poprawiają sprawność i dokładność akomodacji.

Konsultacje okulistyczne

Wizyta okulistyczna podstawowa

Podczas podstawowej konsultacji okulistycznej wykonywane jest badanie ciśnienia wewnątrz gałek ocznych, komputerowe badanie wady wzroku (autorefraktometria), sprawdzana jest ostrość widzenia. Oceniana jest przednia powierzchnia gałek ocznych oraz struktury dna oka przy wąskich źrenicach. W zależności od dolegliwości pacjent może zostać przekierowany na dodatkowe badania okulistyczne.

Wizyta i OCT/HRT

Konsultacja zawiera wszystkie elementy podstawowej wizyty okulistycznej. Dodatkowo wykonywane jest badanie OCT i/lub HRT, obrazujące struktury dna oka takie jak tarcza nerwu wzrokowego i plamka żółta. Konsultacja ta jest dedykowana dla pacjentów z chorobami siatkówki lub nerwu wzrokowego.

Wizyta i Angio-OCT

Konsultacja zawiera wszystkie elementy podstawowej wizyty okulistycznej. Wykonywana jest angiografia bez konieczności podawania kontrastu - Angio-OCT, obrazujące naczynia krwionośne na dnie oka. Wizyta jest dedykowana dla pacjentów z chorobami naczyniowymi, np retinopatią cukrzycową i wysiękowym AMD.

Wizyta i OCT + Angio-OCT

Konsultacja zawiera wszystkie elementy podstawowej wizyty okulistycznej. Wykonywane jest badanie OCT plamki żółtej oraz Angio-OCT. Wizyta ta stanowi pełen pakiet diagnostyczny dla pacjentów z chorobami siatkówki takimi jak AMD czy retinopatia cukrzycowa.

Usunięcie ciała obcego i badanie okulistyczne

Konsultacja zawiera wszystkie elementy podstawowej wizyty okulistycznej. Wizyta dedykowana jest dla pacjentów z podejrzeniem dostania się ciała obcego do oka.

Wizyta dodatkowa, kontynuacja leczenia

Wizyta dedykowana dla pacjentów, już leczących się w naszej Klinice.

Wystawienie zaświadczenia do celów orzeczeniowych (ZUS, komisja orzekania o niepełnosprawności)

Lekarz okulista na podstawie wykonanych badań okulistycznych w trakcie wizyty może wystawić odpowiednie zaświadczenie.

Badania okulistyczne dodatkowe

Badanie siatkówki (dno oka)

Badanie odbywa się po podaniu kropli rozszerzających źrenicę. Lekarz przy pomocy lampy szczelinowej i odpowiednich soczewek jest w stanie zajrzeć głęboko na dno oka i ocenić peryferyjne części siatkówki. Pogorszone widzenie spowodowane rozszerzeniem źrenicy może utrzymywać się do 3 godzin po badaniu.

Fotografia barwna

Przy pomocy specjalnego urządzenia (funduscamera) wykonywane jest barwne zdjęcie dna oka.

Badanie ciśnienia ocznego

Tonometria to badanie ciśnienia w oku. Jest to jedno z podstawowych badań w okulistyce. Badanie jest szczególnie istotne w diagnostyce i ocenie zaawansowania jaskry. W Klinice korzystamy najczęściej z tonometru bezdotykowego (air puff) dzięki czemu badanie jest szybkie i bezbolesne.

OCT GCC (Ganglion Cell Complex)

Nowoczesne badanie pozwalające na ocenę grubości komórek zwojowych siatkówki. Badanie pozwala na wykrycie nawet niewielkich zmian w obrębie plamki żółtej, które pojawiają się na wczesnych etapach choroby jaskrowej. Jest to możliwe dzięki obserwacji tkanek w świetle lasera, co daje obraz o wysokiej rozdzielczości. Ten rodzaj badania OCT służy głównie do monitorowania postępów choroby i efektóe leczenia.

OCT RNFL (Retinal Nerve Fiber Layer)

Zaawansowane badanie umożliwiające pomiar grubości warstwy włókien nerwowych formujących tarczę nerwu wzrokowego. Ubytki w tej warstwie nerwów świadczą zwykle o zmianach jaskrowych. Badanie pozwala też na szczegółową analizę kształtu samej tarczy nerwu wzrokowego. 

OCT

OCT czyli optyczna koherentna tomografia, to w dużym skrócie tomografia siatkówki. Badanie bardzo dokładnie obrazuje tkanki w wysokiej rozdzielczości, warstwa po warstwie. Dzięki temu OCT jest potężnym narzędziem do diagnostyki chorób siatkówki - pokazuje zmiany zachodzące nawet na wczesnym etapie rozwoju choroby np. AMD. W naszej Klinice posiadamy aparat OCT pozwalające także na zbadanie przedniego odcinka gałki ocznej, kąta przesączania, czy ocenę przedniej powierzchni soczewki.

Angio-OCT

Jest to jedno z najnowocześniejszych badań diagnostycznych w okulistyce. Polega ono na obrazowaniu naczyń krwionośnych siatkówki i naczyniówki bez konieczności stosowania dożylnego kontrastu. Badanie pokazuje obszary niedokrwienia na siatkówce lub miejsca, w których doszło do krwotoku.

FA (Angiografia fluoresceinowa)

Angiografia fluoresceinowa to standardowa metoda obrazowania naczyń krwionośnych siatkówki i naczyniówki. Wymagane jest podanie kontrastu dożylnie. Gdy barwnik trafi do naczyń krwionośnych siatkówki, wykonywana jest seria zdjęć dna oka. Zdjęcia wykonywane są w różnych odstępach czasowych, w celu zobrazowania dynamiki zmian. Badanie pokazuje obszary niedokrwienia na siatkówce lub miejsca, w których doszło do krwotoku.

Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne polega na ocenie pod mikroskopem tkanek pobranych z organizmu. Powinno zostać wykonane w przypadku usuwania wszystkich zmian skórnych. Jest wykonywane w celu wykluczenia zmian nowotworowych.

Komputerowe badanie pola widzenia

Badanie pola widzenia (perymetria) to badanie pozwalające stwierdzić występowanie ubytków w polu widzenia oraz ocenia czułość siatkówki na światło. Jest to badanie podstawowe w jaskrze, jak również w chorobach układu nerwowego.

Krzywa ciśnienia wewnątrzgałkowego (6 pomiarów w ciągu doby w Klinice)

Badanie to odbywa się w Klinice z wykorzystaniem tonometru bezdotykowego. Pacjent przychodzi do Kliniki co 2 godziny w celu wykonania pomiaru. Ma to na celu sprawdzić wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego w ciągu całego dnia. Badanie jest szczególnie istotne w diagnostyce i monitorowaniu jaskry.

Krzywa ciśnienia wewnątrzgałkowego w domu pacjenta aparatem iCare

Badanie jest wykonywane na przenośnym urządzeniu iCare, które jest wypożyczane pacjentowi do domu na wybraną ilość dni. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie częstych pomiarów, co daje pełniejszy obraz zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego niż jednorazowy pomiar czy pomiary w dużych odstępach czasu.  Badanie jest szczególnie istotne w diagnostyce i monitorowaniu jaskry.

Topografia rogówki

Badanie polega na wykonaniu szczegółowej mapy powierzchni rogówki. Ma wiele zastosowań, np. ocena astygmatyzmu rogówkowego czy diagnostyka stożka rogówki. Jest też podstawowym badaniem wykonywanym podczas kwalifikacji do operacji zaćmy i laserowej korekcji wady wzroku.

USG

Badanie ultrasonograficzne (USG) oka pozwala ocenić wiele struktur gałki ocznej. Badanie to jest szczególnie przydatne, gdy nie jest możliwe obrazowanie dna oka. Zdarza się tak w przypadku zaawansowanej zaćmy, która nie pozwala zajrzeć do oka lub dużego wylewu, przysłaniającego dno oka.

UBM

UBM czyli ultrabiomikroskopia to badanie przedniego odcinka oka za pomocą ultradźwięków. Służy do badania m.in. rogówki czy kąta przesączania. Jest bardzo przydatne w diagnostyce jaskry czy też w ocenie guzów i innych zmian np. na tęczówce. Badanie UBM pozwala również na zbadanie umiejscowienia soczewki w przypadku zaćmy podwichniętej.

Posiew z worka spojówkowego

Badanie wykonywane w przypadku często nawracających dolegliwości związanych z przednim odcinkiem gałki ocznej, np. często występujące gradówki.

Badania ogólne z krwi przed zabiegiem operacyjnym

Czas krwawienia, morfologia, poziom cukru, elektrolity, OB, kreatynina

Powyższe badania z krwi są możliwe do wykonania w naszej Klinice. Służą one anestezjologowi do oceny ogólnego stanu zdrowia pacjenta przed operacją zaćmy czy witrektomii.

Diagnostyka i leczenie Zespołu Suchego Oka

Pakiet suche oko

Pakiet badań diagnostycznych mających na celu potwierdzenie rozpoznania Zespółu Suchego Oka. Określenie powodu pojawienia się dolegliwości pozwala na podjęcie skutecznego leczenia. Na pakiet składa się badanie okulistyczne, refraktometria, tonometria, pachymetria, badanie w lampie szczelinowej oraz badanie na urządzeniu OSA (ocena parametrów filmu łzowego i gruczołów Meiboma).

>> Więcej

Badanie na urządzeniu OSA

Badanie pozwala na wszechstronną ocenę parametrów filmu łzowego, pokrywającego przednią część gałki ocznej. Podczas badania mierzy się czas przerwania filmu łzowego, wysokość menisku, ilość warstwy tłuszczowej filmu łzowego oraz ocenia się stan gruczołów Meiboma. Badanie jest nieinwazyjne i bezbolesne.

>> Więcej

Zabieg e-Eye (pobudzanie gruczołów Meiboma)

Zabieg E-eye służy do terapii Zespołu Suchego Oka spowodowanego dysfunkcją gruczołów Meiboma. E-Eye za pomocą leczniczego światła stymuluje gruczoły Meiboma do pracy, co przywraca równowagę filmu łzowego. Światło jest aplikowane przezskórnie za pomocą specjalnej głowicy. Zabiegi są bezbolesne, nieinwazyjne.

Pakiet trzech zabiegów e-Eye (dzień 1, 15 i 45)

Zabieg E-eye służy do terapii i leczenia Zespołu Suchego Oka spowodowanego dysfunkcją gruczołów Meiboma. E-Eye za pomocą leczniczego światła stymuluje gruczoły Meiboma do pracy, co przywraca równowagę filmu łzowego. Światło jest aplikowane przezskórnie za pomocą specjalnej głowicy. Zabiegi są bezbolesne, nieinwazyjne. Zabiegi wykazują największą skuteczność, gdy wykonywane są w seriach co około 2 tygodnie.

Wprowadzenie zatyczek hydrożelowych do punktów łzowych

Wprowadzenie zatyczek do punktów łzowych to jedna z metod leczenia Zespołu Suchego Oka. Zatyczki ograniczają odpływ łez z powierzchni oka i dodatkowo pozwalają na zmniejszenie częstotliwości wpuszczania kropli nawilżających. Skuteczność zatyczek hydrożelowych utrzymuje się przez kilka lat.

Wprowadzenie zatyczek do punktów łzowych typu PARASOL

Wprowadzenie zatyczek do punktów łzowych to jedna z metod leczenia Zespołu Suchego Oka. Zatyczki ograniczają odpływ łez z powierzchni oka i dodatkowo pozwalają na zmniejszenie częstotliwości wpuszczania kropli nawilżających. Zatyczki typu PARASOL mają długotrwałe działanie, nawet na kilka lat.

Krople do oczu z osocza bogatopłytkowego (do stosowania przez miesiąc)

Krople nawilżające wykonane z osocza krwi własnej pacjenta są stosowane przy uciążliwym Zespole Suchego Oka, gdy krople z apteki nie są wystarczająco skuteczne. Krople są przygotowywane na okres jednego miesiąca.

Badanie w kierunku nużeńca

Nużeniec jest pasożytem bytującym na skórze powiek. Powoduje dolegliwości zbliżone do objawów Zespołu Suchego Oka. Badanie na obecność nużeńca polega na pobraniu kilku rzęs z jednego i drugiego oka pacjenta oraz ocenie ich pod mikroskopem. Terapia nużeńca jest zwykle długotrwała i zwykle wymaga specjalistycznych leków.

Cliradex – preparat przeciwko nużeńcowi

Chusteczki przeznaczone są do pielęgnacji brzegów powiek w takich schorzeniach jak: demodekoza oczna (obecność nużeńca), Zespół Suchego Oka oraz zapalenie brzegów powiek.

Eye Bag

Ciepły kompres wielokrotnego użytku do rozgrzewania brzegów powiek.

USB Heating eye mask IRelief

Kompres do rozgrzewania brzegów powiek zasilany przez port USB komputera.

Laserowe zabiegi na siatkówce

Laseroterpia zmian obwodu siatkówki

Celem zabiegu tzw. fotokoagulacji obwodu siatkówki jest wytworzenie zrostu pomiędzy siatkówką a naczyniówką. Zabieg ten wykonuje się gdy na obwodzie siatkówki zostają stwierdzone niebezpieczne zmiany degeneracyjne.

>> Więcej

PRP

PRP (panfotokoagulacja) to zabieg laserowy wykonywany w retinopatii cukrzycowej lub innych rozległych zmianach niedokrwiennych siatkówki (np. zakrzep) polegający na fotokoagulacji całego obszaru siatkówki, z wyjątkiem rejonu centralnego. Ze względu na dużą wymaganą ilość ognisk laserowych, wykonywany w kilku sesjach.

>> Więcej

Mikropulsy

Laseroterapia mikropulsowa jest najnowocześniejszą metodą laserowego leczenia siatkówki. Polega na stosowaniu impulsów podprogowych dzięki czemu może być stosowana na obszarze siatkówki centralnej.

>> Więcej

Wizyta kontrolna po zabiegu laserowym

Po zabiegu laserowym wymagana jest wizyta kontrolna monitorująca skuteczność leczenia.

Zabiegi laserowe przeciwjaskrowe

SLT

SLT (selektywna trabekuloplastyka laserowa) jest to zabieg wykonywany w przypadku jaskry otwartego kąta, mający na celu zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Efektem zabiegu jest usprawnienie odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej przez tzw. kąt przesączania.

Irydotomia

Irydotomia laserowa to zabieg polegający na wytworzeniu dwóch dziurek w tęczówce oka. Usprawnia to przepływ cieczy wodnistej w oku zabezpiecza przed ostrym atakiem jaskry. Jest to jedna z metod leczenia jaskry z wąskim kątem przesączania.

Zabiegi laserowe inne

Kapsulotomia

Kapsulotomia laserowa jest zabiegiem mającym na celu usunięcie tzw. zaćmy wtórnej (zmętnienia torebki tylnej po usunięciu soczewki własnej pacjenta). Zabieg jest bezbolesny i trwa kilka minut.

Leczenie AMD

Iniekcja Anty-VEGF

Iniekcja do gałki ocznej preparatu Anty-VEGF (AVASTIN) jest metodą leczenia takich chorób jak AMD wysiękowego i retinopatii cukrzycowej. Lek hamuje rozrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych i zmniejsza obrzęk siatkówki. Podawany jest zwykle co 4 tygodnie.

>> Więcej

Iniekcja Eylea

Lek Eylea jest preparatem hamującym rozrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych na siatkówce. Podawany jest w formie iniekcji do oka, zwykle co 2 miesiące. Jest stosowany w chorobach siatkówki takich jak AMD wysiękowe i retinopatia cukrzycowa.

>> Więcej

Iniekcja Lucentis

Lek Lucentis jest preparatem hamującym rozrost nieprawidłowych naczyń krwionośnych na siatkówce. Podawany jest w formie iniekcji do oka. Stosuje się go w chorobach siatkówki takich jak AMD wysiękowe i retinopatia cukrzycowa.

>> Więcej

Iniekcja Triamcynolon

Triamcynolon jest lekiem o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym. Podawany jest w postaci iniekcji do gałki ocznej. Zwykle jest stosowany w obrzękach plamki żółtej. Może być podawany raz na kilka miesięcy.

Iniekcja Ozurdex

Ozurdex to silnie działający kortykosteroid - powstrzymuje procesy zapalne, działając przeciwobrzękowo. Podawany jest w postaci implantu umieszczanego w ciele szklistym. Stosowany jest w chorobach powodujących obrzęk plamki żółtej.

Wizyta kontrolna po serii iniekcji do oka (konsultacja, OCT i/lub Angio-OCT)

Wizyty mają na celu monitorowanie przebiegu leczenia. Zwykle odbywają się po serii trzech zastrzyków preparatem Anty-VEGF.

Preparat z luteiną MacuShield

Preparat zawierający nowatorskie połączenie wszystkich trzech karotenoidów plamkowych – luteiny, mezo-zeaksantyny oraz zeaksantyny. Są to barwniki występujące w siatkówce. Ich suplementacja wspomaga działanie siatkówki i zmniejsza ryzyko wystąpienia AMD (zwyrodnienia plamki żółtej). Preparat występuje w opakowaniach na 30 lub 90 dni.

Małe zabiegi chirurgiczne

Skrzydlik

Skrzydlik to łagodny rozrost spojówki gałkowej o trójkątnym kształcie, pojawiający się najczęściej od nosowej strony nosa. Usunięcie skrzydlika polega na chirurgicznym wycięciu zmiany. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym.

Cysta spojówki

Cysta to łagodna zmiana guzkowata spojówki. Jest to jasny guzek wypełniony płynem. Usunięcie cysty polega na zniszczeniu jej torebki i ewakuowaniu płynu, który się w niej znajduje. Zabieg odbywa się z znieczuleniu miejscowym.

Cysta powieki

Cysta to łagodna zmiana guzkowata powieki. Jest to jasny guzek wypełniony płynem. Usunięcie cysty polega na zniszczeniu jej torebki i ewakuowaniu płynu, który się w niej znajduje. Zabieg odbywa się z znieczuleniu miejscowym.

Gradówka

Gradówka to efekt przewlekłego zapalenia gruczołów Meiboma. Występuje w postaci guzka na dolnej lub górnej powiece. Usunięcie gradówki odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa kilka minut.

Ostrzyknięcie gradówki Dexaven (krótkotrwale działający steryd) + wizyta

Gradówki niedużych rozmiarów nie zawsze wymagają chirurgicznego usunięcia. W takich przypadkach można wykonać ostrzyknięcie gradówki sterydem.

Ostrzyknięcie gradówki Depo-Medrol (długotrwale działający steryd) + wizyta

Gradówki niedużych rozmiarów nie zawsze wymagają chirurgicznego usunięcia. W takich przypadkach można wykonać ostrzyknięcie gradówki sterydem.

Brodawczak, brodawka

Jest to grudkowata zmiana mogąca występować na powiece. Usunięcie odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa kilka minut.

Kaszak

Kaszak to niewielka torbiel, powstająca w okolicach mieszków włosowych i gruczołów łojowych. Może pojawić się na powiekach. Usunięcie odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa kilka minut.

Kępki żółte

Zmiany koloru żółtego powstające na powiekach. Zwykle świadczą o tym, że poziom cholesterolu lub tłuszczy w organizmie jest za duży. Usunięcie odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa kilka minut.

Plastyka powiek

Plastyka powiek jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na usunięciu nadmiaru skóry wraz z tkanką tłuszczową z powiek. Zabieg korekcji powiek może być wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Zabieg wykonywany jest w trybie ambulatoryjnym. Zabieg zwykle trwa od jednej do trzech godzin w zależności od zakresu operacji.

Odwinięcie, podwinięcie powieki

Odwinięcie i podwinięcie powiek to zmiany zwykle związane ze zwiotczeniem skóry powieki oraz tarczki powieki, rozciągnięciem więzadeł powiekowych oraz zmniejszeniem napięcia mięśnia okrężnego oka. Odwinięta powieka odsłania spojówkę, przez co jest ona podrażniona, a oko stale łzawi. Podwinięta powieka działa drażniąco na spojówkę i rogówkę. Metodami chirurgicznymi można nadać powiekom właściwy kształt i ułożenie.

Płukanie kanalików łzowych

Płukanie kanalików łzowych jest procedurą wykonywaną w przypadku pojawienia się niedrożności dróg łzowych i pogorszenia odpływu łez. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym.

Założenie soczewki nagałkowej

Soczewka kontaktowa jest nakładana na oko jako opatrunek.

Chirurgiczne zabiegi przeciwjaskrowe

Trabeculektomia

Trabekulektomia to zabieg chirurgiczny polegający na obniżeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego  poprzez wytworzenie przetoki przez którą ciecz wodnista wydostaje się do przestrzeni podspojówkowej oka. Płyn jest kierowany do pęcherzyka ukrytego pod powieką górną. Zabieg obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe i jest stosowany w leczeniu jaskry.

ECP

Zabieg ECP polega na zamknięciu drobnych naczynia krwionośne w ciele rzęskowym, przez co ciało rzęskowe produkuje mniej płynu. Powoduje to zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zabieg jest stosowany w leczeniu jaskry.

Laserowa korekcja wad wzroku

Konsultacja kwalifikująca do zabiegu

Podczas wizyty wykonywane są badania pozwalające wstępnie zakwalifikować pacjenta do zabiegu.

Wizyta przygotowująca do zabiegu

Podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu wykonywany jest szereg badań okulistycznych: pachymetria, topografia rogówki, badanie dna oka, OCT, biometria gałek ocznych, określenie pełnej korekcji wady wzroku, refraktometria przed i po podaniu kropli porażających akomodację. Powyższe badania pozwalają na ocenę zakresu operacji laserowej oraz zwiększają precyzję samego zabiegu.

>>Więcej

Zabieg laserowy metodą EBK

Zabieg EBK jest obecnie jedną z najbardziej nowoczesnych metod laserowego korygowania wad wzroku. Jest to tzw. metoda powierzchowna gwarantująca dokładność korekcji wady, bezpieczeństwo i szybką rekonwalescencję po zabiegu.

>>Więcej

Wizyty kontrolne po zabiegu

Po zabiegu wymagane są wizyty kontrolne monitorujące przebieg gojenia się oka.

Wszczep soczewek fakijnych

Wizyta kwalifikująca do zabiegu

Podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu wykonywany jest szereg badań okulistycznych: pachymetria, topografia rogówki, badanie dna oka, OCT, biometria gałek ocznych, określenie pełnej korekcji wady wzroku, refraktometria przed i po podaniu kropli porażających akomodację. Pozwala to na dobranie odpowiedniego implantu (soczewki fakijnej).

Soczewka Myopic

Soczewka jednoogniskowa, korygująca wysoką krótkowzroczność.

Soczewka Hyperopic

Soczewka jednoodniskowa, korygująca wysoką nadwzroczność.

Soczewka Myopic Toric

Soczewka toryczna, korygująca krótkowzroczność połączoną z astygmatyzmem.

Soczewka Hyperopic Toric

Soczewka toryczna, korygująca nadwzroczność połączoną z astygmatyzmem.

Wizyty kontrolne po zabiegu

Po zabiegu wymagane są wizyty kontrolne monitorujące przebieg gojenia się oka.

Zaćma                                                                                                            Refrakcyjna wymiana soczewki

Wizyta kwalifikacyjna do operacji zaćmy

Podczas wizyty kwalifikacyjnej do operacji zaćmy wykonywane jest pełne badanie okulistyczne obejmujące OCT siatkówki, USG gałek ocznych, topografię rogówki, biometrię, badanie dna oka, pachymetrię i badanie śródbłonka rogówki. Dodatkowo lekarz udziela pacjentowi pełnej informacji na temat różnych soczewek wewnątrzgałkowych (implantów) i pomaga w wyborze soczewki najlepiej dopasowanej do jego potrzeb.

>> Więcej

Operacja usunięcia zaćmy z soczewką podstawową

Operacja zaćmy polega na usunięciu zmętniałej soczewki własnej pacjenta i wszczepienie przeziernego implantu na jej miejsce. Implant, czyli soczewka wewnątrzgałkowa ma różne parametry optyczne oraz różną budowę. Operacja z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej pozwala na uzyskanie dobrego widzenia na jedna odległość. Zwykle większość pacjentów wybiera dobre widzenie na odległość bez okularów, a do czytania stosowanie okularów korekcyjnych. W przypadku osób z astygmatyzmem po operacji z wszczepieniem soczewki jednoogniskowej pozostaje konieczność noszenia okularów korygujących astygmatyzm.

>> Więcej

Możliwość wyboru dowolnej soczewki

Operacja usunięcia zaćmy z wszczepieniem zaawansowanej soczewki. W zależności od wyboru pacjenta może to być soczewka dwuogniskowa, wieloogniskowa, toryczna. Dzięki odpowiednio dobranej soczewce można pozbyć się konieczności noszenia okularów lub znacząco tę konieczność ograniczyć.

>> Więcej

Usunięcie zaćmy wtórnej (kapsulotomia)

Kapsulotomia laserowa jest zabiegiem mającym na celu usunięcie tzw. zaćmy wtórnej (zmętnienia torebki tylnej po usunięciu soczewki własnej pacjenta). Zabieg jest bezbolesny i trwa kilka minut.

Wizyta kontrolna po zabiegu

Po operacji usunięcia zaćmy wymagane są wizyty kontrolne w celu monitorowania procesu gojenia się oka.

Zaćma powikłana

Operacja usunięcia zaćmy powikłanej

Zaćma powikłana to taki stan, gdy w oku występują dodatkowo inne choroby albo zmiany znacząco komplikujące operację. Najczęściej zaćmę powikłaną rozpoznaje się w przypadku uszkodzenie aparatu mocującego w oku soczewkę własną pacjenta. Wtedy mówi się o zaćmie podwichniętej. Dodatkowo zaćma powikłana może wystąpić przy jaskrze, wysokich wadach wzroku czy po urazie oka. Często w takich przypadkach nie udaje się wszczepić standardowego implantu, w związku z tym konieczne jest zastosowanie bardziej zaawansowanych rozwiązań.

>> Więcej

Wizyta kontrolna po zabiegu

Po operacji usunięcia zaćmy wymagane są wizyty kontrolne w celu monitorowania procesu gojenia się oka.

Soczewka Scharioth

Doszczepienie soczewki Scharioth

Zabieg wszczepiania soczewki Schariotha przeznaczony jest dla pacjentów z chorobami plamki żółtej i wszczepioną sztuczną soczewką wewnątrzgałkową (po przejściu operacji usunięcia zaćmy). Soczewka ta działa na zasadzie lupy w oku ułatwiając wykonywanie czynności z bliska, np. pomaga przy czytaniu.

Witrektomia

Wizyta kwalifikująca do zabiegu

Podczas wizyty kwalifikacyjnej do witrektomii wykonywane jest pełne badanie okulistyczne obejmujące OCT siatkówki, USG gałek ocznych, topografię rogówki, biometrię, badanie dna oka, pachymetrię i badanie śródbłonka rogówki. W trakcie wizyty lekarz udziela pacjentowi pełnej informacji dotyczącej zakresu operacji i jej metody. Witrektomia jest metodą z wyboru w leczeniu takich schorzeń jak: odwarstwienie siatkówki, otwór w plamce, błona nasiatkówkowa, retinopatia cukrzycowa proliferacyjna, wylew krwi w okolicy plamki.

>> Więcej

Zabieg podstawowy

Witrektomia to zabieg, który w pierwszym etapie polega na usunięciu ciała szklistego, które wypełnia wnętrze oka. Po jego usunięciu uzyskuje się dostęp do wewnętrznych części oka takich jak siatkówka i naczyniówka. W kolejnych etapach chirurg okulista może  przystąpić do zabiegów mających na celu przywrócenie siatkówce jej prawidłowego położenia czy też usunąć z niej patologiczne zmiany. Następnie oko jest wypełniane powietrzem, gazem lub olejem silikonowym. Wskazaniem do przeprowadzenia witrektomii są: odwarstwienie siatkówki, otwór w plamce żółtej, krwotok siatkówki, błona nasiatkówkowa. Każda witrektomia jest inna, w związku z tym zakres i metoda operacji jest indywidualnie rozpatrywana podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu.

>> Więcej

Fakowitrektomia zabieg podstawowy

Fakowitrektomia to zabieg łączący witrektomię z operacją usunięcia zaćmy. Podczas jednej operacji można wymienić zmętniałą soczewkę własną pacjenta na przezierny implant oraz wykonać zabieg na siatkówce ratujący widzenie.

>> Więcej

Wizyty kontrolne po zabiegu

Po operacji konieczne są wizyty kontrolne monitorujące proces gojenia się oka.