Dr Agnieszka Nowosielska

 

18th Euretina Congress, Vienna, Austria | 2023.09. 2018

uczestnik


Eighteenth EVRS Congress, Prague, Czech Republic | 30.08.–02.09.2018

Wystąpienie ustne:

 • Subretinal use of t-pa in  macular hemmorrahes due to wet AMD

Agnieszka Nowosielska


49 Zjazd Okulistów Polskich, Katowice, Polska | 03.06.2018

Wystąpienia ustne:

 • Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek

 • Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki w oparciu o patofizjologię schorzenia

Agnieszka Nowosielska


Przypadki Kliniczne w Okulistyce, Poznań, Polska | 2021.04.2018

Wystąpienia ustne:

 • Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek

 • Witrektomia w leczeniu zmian plamkowych w retinitis pigmentosa

Agnieszka Nowosielska


Frankfurt Retina Meeting, Frankfurt, Germany | 2325 March 2018

uczestnik


2nd International Swept Source, OCT&Angiography Conference ISSOCT, Paris, France | 1617.02.2018

uczestnik


Bydgoskie Spotkania Okulistyczne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz, Polska | 1516.09.2017

Wystąpienia ustne:

 • Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek

 • Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki w oparciu o patofizjologię schorzenia

Agnieszka Nowosielska

 • Witrektomia w przypadku retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej

Agnieszka Nowosielska


VIII Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, Polska | 23–24.11.2017

Wystąpienia ustne:

 • Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek

 • Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki w oparciu o patofizjologię schorzenia

Agnieszka Nowosielska


9th MediterRetina – International Meeting, Parma, Italy | 1113.05.2017

Wystąpienia ustne:

 • Vitrectomy in Proliferative Diabetic Retinopathy
 • Is AMD and DME the same thing?

Agnieszka Nowosielska


Tenerife Retina Meeting, Spain | 01.2017

Wystąpienie ustne:

 • Vitrectomy in proliferative diabetic retinopathy

Agnieszka Nowosielska

VII Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, Polska | 2425.11.2016

Wystąpienie ustne:

 • Witrektomia w przypadku retinitis pigmentosa

Agnieszka Nowosielska


VI Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA – KONTROWERSJE, Karpacz, Polska | 29.0901.10.2016

Wystąpienie plakatowe:

 • Chirurgia plamki w retinitis pigmentosa

Agnieszka Nowosielska


XIV Wrocławskie Spotkanie Okulistyczne „Praktycy-Praktykom”, Wrocław, Polska | 1214 maja 2016 r.

 • Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób oczu.
 • Autor i prowadzący kurs podczas konferencji: Witrektomia 2016 nowe wskazania dla nienowej techniki

Agnieszka Nowosielska


Sixteenth EVRS Congress, Monaco | 0407.2016

EVRS Competition Sessions

Wystąpienie ustne:

 • Vitreo-retinal Interface in Non-tractional DME

Agnieszka Nowosielska


Fifteenth EVRS Congress, Venice, Italy | 1214.09.2015

„Perseverare Diabolicum” The „Oops” Congress

Wystąpienia ustne:

 • Macular Surgery In Retinitis Pigmentosa
 • Secondary IOL Implantation in the Absence of Proper Bag Support
 • Secondary Surgery in MH Failures

Agnieszka Nowosielska

VI Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, Polska | 2627.11.2015

Wystąpienie ustne:

 • Witrektomia w leczeniu retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej

dr Agnieszka Nowosielska, dr Piotr Fryczkowski


XLVI Zjazd Okulistów Polskich, Poznań, Polska | 1820 czerwca 2015

 • Terapia schorzeń plamki implantem doszklistkowym deksametazonu praktyka kliniczna i przegląd przypadków. Sesja naukowa.
  Wykładowcy: Hanna Zając-Pytrus, Agnieszka Nowosielska, Andrzej Dmitriew

XIII Wrocławskie Spotkanie Okulistyczne, Wrocław, Polska | 1516 maja 2015

Wystąpienie ustne:

 • Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób oczu
 • Autor i prowadzący kurs podczas konferencji
  Witrektomia 2015 nowe wskazania dla nienowej techniki

Agnieszka Nowosielska


Sympozjum Jaskrowo-Siatkówkowe, Łódź, Polska | 2021.03.2015

Wystąpienie ustne:

 • Zastosowanie soczewek typu Iris-claw Artisan mocowanych za tęczówką

Agnieszka Nowosielska

 • Zastosowanie zmodyfikowanej techniki odwróconego płatka ILM od strony skroniowej (temporal inverted flap technique) w leczeniu otworów plamki o średnicy powyżej 500 um

Agnieszka Nowosielska


Fourteenth EVRS Congress Porto, Portugal | 0407.09. 2014

 • Kursy podczas sesji Young EVRS: Treatment of DME
  Agnieszka Nowosielska

Wystąpienie ustne:

 • Surgery for MH of Long Duration. My Way

Agnieszka Nowosielska


V Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, Polska | 2728.11.2014

uczestnik


XLV Zjazd Okulistów Polskich (45th Congress of Polish Society of Ophthalmology), Łódź, Polska | 05–07.06.2014

Wystąpienia ustne:

 • Alfibercept In wet AMD In tachyphylaxis against Bevacizumab and/or ranibizumab prelimary study

Piotr Fryczkowski, Agnieszka Siennicka, Agnieszka Nowosielska

 • Zastosowanie afliberceptu w leczeniu mokrej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w przypadku lekoodporności na bevacizumab i/lub ranibizumab doniesienie wstępne

Agnieszka Nowosielska

„Chirurgia plamki w przypadku długotrwających otworów w plamce”


7th MediterRetina Club, International Meeting, Istanbul, Turkey | 1720.04.2014

 • Moderating session: B. Eldem, S. Gotzaridis, A. Nowosielska,
 • Age Related Macular Degeneration

Wystąpienie ustne:

 • Vitreous staining during macular hole surgery my way

Agnieszka Nowosielska


Konferencja naukowa „Praktyczne aspekty diagnostyki i terapii najważniejszych schorzeń okulistycznych”, Polska, 2013

Wystąpienie ustne:

 • Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki

Agnieszka Nowosielska


Thirteenth EVRS Congress, Rhodes, Greece | 0710.09.2013

Agnieszka Nowosielska Young EVRS Course:

 • Conventional vs Small Gauge Surgery
 • What is New in ME Surgery?
  • AMD, Moderated by Agnieszka Nowosielska with Barbara Parolini
  • Macular Edema, Moderated by Agnieszka Nowosielska with Barbara Parolini

American Academy Of Ophthalmology (AAO), Chicago, USA | 1013.11.2012

uczestnik


12th Meeting of the European Vitreoretinal Society, Dresden, Germany
| 09.2012

 • Agnieszka Nowosielska Young EVRS Course:
  intravitreal injections for wet AMD Young EVRS: vitrectomy in macular cases
 • Moderating Session Agnieszka Nowosielska with Barbara Parolini 
 • Other macular edemas

Wystąpienie plakatowe:

 • Use of rapamycine in the Treatment of Acute, Bilateral Vasculitis non responsive to systemic steroids

Agnieszka Nowosielska, Joanna Brydak-Godowska


II Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej, Katowice, Polska | 19.04.2012

uczestnik


Eleventh EVRS Congress Valletta, Malta | 0104.10.2011

 • Agnieszka Nowosielska Young EVRS Course

Retinal Detachment Course Young EVRS course

 • Moderating session: Agnieszka Nowosielska with Klaus Lucke Vitrectomy Machine Parameters

II Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, Polska | 2425.11.2011

uczestnik


Tenth EVRS Congress, Sevilla, Spain | 2528.09.2010

Moderating session: Agnieszka Nowosielska with Klaus Lucke
Age Related Macular Degeneration


XXVIII Congress of the European Society of Cataract And Refractive Surgeons, Paris, France | 0408.09.2010

uczestnik


Ninth EVRS Congress, Marrakech, Morocco | 0508.09.2009

uczestnik


Eight EVRS Congress, Prague, Czech Republic | 0609.09.2008

uczestnik

9th International Congress Of The Polish Society Of Cataract And Refractive Surgeons | 09.2008

Wystąpienie ustne:

 • Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Nowosielska, Agnieszka Jamrozy

Postoperative Endophthalmitis-Therapeutic Strategies and Clinical Experienc


IX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego | 2527.09.2008

uczestnik


Nowe Trendy w Diagnostyce i Leczeniu Zapaleń Błony Naczyniowej Współpraca Okulisty z Reumatologiem – konferencja 06.2008

uczestnik


XXVIII Sympozjon Retinologiczny,  Poznań, Polska | 1214.04.2007

uczestnik


American Academy of Ophthalmology (AAO), Las Vegas, NV | 1014.11.2006

uczestnik


Frankfurt Retina Meeting 2006

uczestnik


I Sympozjum Szklistkowo-Siatkówkowe, Łódź, Polska | 0304.09.2003

uczestnik


Sympozjum naukowe: Jaskra – od teorii do praktyki, Warszawa, Polska | 19.03.2005

uczestnik


6th Vitreoretinal Symposium Frankfurt-Marburg, Germany | 1314.06.2003

uczestnik


XXVI Sympozjum Retinologiczne, Poznań, Polska 2003

Kurs: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne
uczestnik

 

Dr Szymon Zielonka

 

Szymon Zielonka: Badanie wzroku u dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii, Białystok 2019.

 

Szymon Zielonka, Lidia Puchalska-Niedbał: Próba skonstruowania kwestionariusza do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem osób z oczopląsem. XLIX Zjazd Okulisto w Polskich, Katowice 2018.

 

Szymon Zielonka: Niedowidzenie: Porównanie skuteczności tradycyjnych i eksperymentalnych metod leczenia w różnych grupach wiekowych XLVIII Zjazd Okulistów Polskich Kraków 2017.

 

Szymon Zielonka: Niedomoga konwergencji: kryteria diagnostyczne i metody leczenia. II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Profesor Krystyny Krzystkowej 2015.

 

” width=”20″ height=”20″>