Dr Agnieszka Nowosielska

Wystąpienia na kongresach European VitreoRetinal Society

18. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Szklistkowo-siatkówkowego
16. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Szklistkowo-siatkówkowego

18th Euretina Congress, Vienna, Austria | 20–23.09.2018

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

Eighteenth EVRS Congress, Prague, Czech Republic | 30.08.–02.09.2018

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie ustne: Subretinal use of t-pa in macular hemmorrahes due to wet AMD

49 Zjazd Okulistów Polskich, Katowice, Polska | 03.06.2018

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek, Wystąpienia ustne: Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienia ustne: Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki w oparciu o patofizjologię schorzenia

Przypadki Kliniczne w Okulistyce, Poznań, Polska | 2021.04.2018

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek: Wystąpienia ustne: Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD

Agnieszka Nowosielska: Witrektomia w leczeniu zmian plamkowych w retinitis pigmentosa

Frankfurt Retina Meeting, Frankfurt, Germany | 2325 March 2018

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

2nd International Swept Source, OCT&Angiography Conference ISSOCT, Paris, France | 1617.02.2018

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

Bydgoskie Spotkania Okulistyczne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz, Polska | 1516.09.2017

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek: Wystąpienia ustne: Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienia ustne: Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki w oparciu o patofizjologię schorzenia

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienia ustne: Witrektomia w przypadku retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej

VIII Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, Polska | 23–24.11.2017

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek, Wystąpienia ustne: Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienia ustne: Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki w oparciu o patofizjologię schorzenia

9th MediterRetina – International Meeting, Parma, Italy | 1113.05.2017

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienia ustne: Vitrectomy in Proliferative Diabetic Retinopathy; Is AMD and DME the same thing?

Tenerife Retina Meeting, Spain | 01.2017

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie ustne: Vitrectomy in proliferative diabetic retinopathy

VII Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, Polska | 2425.11.2016

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie ustne:Witrektomia w przypadku retinitis pigmentosa

VI Międzynarodowa Konferencja OKULISTYKA – KONTROWERSJE, Karpacz, Polska | 29.0901.10.2016

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie plakatowe: Chirurgia plamki w retinitis pigmentosa

XIV Wrocławskie Spotkanie Okulistyczne „Praktycy-Praktykom”, Wrocław, Polska | 1214 maja 2016 r.

Agnieszka Nowosielska: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób oczu.

Agnieszka Nowosielska: Autor i prowadzący kurs podczas konferencji: Witrektomia 2016 nowe wskazania dla nienowej techniki

Sixteenth EVRS Congress, Monaco | 0407.2016

EVRS Competition Sessions. Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie ustne: Vitreo-retinal Interface in Non-tractional DME

Fifteenth EVRS Congress, Venice, Italy | 1214.09.2015

„Perseverare Diabolicum” The „Oops” Congress. Agnieszka Nowosielska, Wystąpienia ustne: Macular Surgery In Retinitis Pigmentosa; Secondary IOL Implantation in the Absence of Proper Bag Support; Secondary Surgery in MH Failures

VI Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, Polska | 2627.11.2015

dr Agnieszka Nowosielska, dr Piotr Fryczkowski, Wystąpienie ustne: Witrektomia w leczeniu retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej

XLVI Zjazd Okulistów Polskich, Poznań, Polska | 1820 czerwca 2015

Wykładowcy: Hanna Zając-Pytrus, Agnieszka Nowosielska, Andrzej Dmitriew: Terapia schorzeń plamki implantem doszklistkowym deksametazonu praktyka kliniczna i przegląd przypadków. Sesja naukowa.

XIII Wrocławskie Spotkanie Okulistyczne, Wrocław, Polska | 1516 maja 2015

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie ustne: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób oczu

Agnieszka Nowosielska, Autor i prowadzący kurs podczas konferencji Witrektomia 2015 nowe wskazania dla nienowej techniki

Sympozjum Jaskrowo-Siatkówkowe, Łódź, Polska | 2021.03.2015

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie ustne: Zastosowanie soczewek typu Iris-claw Artisan mocowanych za tęczówką

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie ustne: Zastosowanie zmodyfikowanej techniki odwróconego płatka ILM od strony skroniowej (temporal inverted flap technique) w leczeniu otworów plamki o średnicy powyżej 500 um

Fourteenth EVRS Congress Porto, Portugal | 0407.09. 2014

Agnieszka Nowosielska, Kursy podczas sesji Young EVRS: Treatment of DME

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie ustne: Surgery for MH of Long Duration. My Way

V Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, Polska | 2728.11.2014

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

XLV Zjazd Okulistów Polskich (45th Congress of Polish Society of Ophthalmology), Łódź, Polska | 05–07.06.2014

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienia ustne: Alfibercept In wet AMD In tachyphylaxis against Bevacizumab and/or ranibizumab prelimary study

Piotr Fryczkowski, Agnieszka Siennicka, Agnieszka Nowosielska, Wystąpienia ustne: Zastosowanie afliberceptu w leczeniu mokrej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w przypadku lekoodporności na bevacizumab i/lub ranibizumab doniesienie wstępne

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienia ustne: Chirurgia plamki w przypadku długotrwających otworów w plamce

7th MediterRetina Club, International Meeting, Istanbul, Turkey | 1720.04.2014

 • Moderating session: B. Eldem, S. Gotzaridis, A. Nowosielska,
 • Age Related Macular Degeneration

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie ustne:Vitreous staining during macular hole surgery my way

Konferencja naukowa „Praktyczne aspekty diagnostyki i terapii najważniejszych schorzeń okulistycznych”, Polska, 2013

Agnieszka Nowosielska, Wystąpienie ustne: Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki

Thirteenth EVRS Congress, Rhodes, Greece | 0710.09.2013

Agnieszka Nowosielska, Young EVRS Course: Conventional vs Small Gauge Surgery

 • What is New in ME Surgery?
  • AMD, Moderated by Agnieszka Nowosielska with Barbara Parolini
  • Macular Edema, Moderated by Agnieszka Nowosielska with Barbara Parolini

American Academy Of Ophthalmology (AAO), Chicago, USA | 1013.11.2012

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

12th Meeting of the European Vitreoretinal Society, Dresden, Germany
| 09.2012

 • Agnieszka Nowosielska, Young EVRS Course: intravitreal injections for wet AMD Young EVRS: vitrectomy in macular cases
 • Moderating Session Agnieszka Nowosielska with Barbara Parolini 
 • Other macular edemas

Agnieszka Nowosielska, Joanna Brydak-Godowska, Wystąpienie plakatowe: Use of rapamycine in the Treatment of Acute, Bilateral Vasculitis non responsive to systemic steroids

II Międzynarodowe Forum Chirurgii Okulistycznej, Katowice, Polska | 19.04.2012

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

Eleventh EVRS Congress Valletta, Malta | 0104.10.2011

 • Agnieszka Nowosielska, Young EVRS Course: Retinal Detachment Course Young EVRS course
 • Moderating session: Agnieszka Nowosielska with Klaus Lucke Vitrectomy Machine Parameters

II Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, Polska | 2425.11.2011

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

Tenth EVRS Congress, Sevilla, Spain | 2528.09.2010

Moderating session: Agnieszka Nowosielska with Klaus Lucke: Age Related Macular Degeneration

XXVIII Congress of the European Society of Cataract And Refractive Surgeons, Paris, France | 0408.09.2010

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

Ninth EVRS Congress, Marrakech, Morocco | 0508.09.2009

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

Eight EVRS Congress, Prague, Czech Republic | 0609.09.2008

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

9th International Congress Of The Polish Society Of Cataract And Refractive Surgeons | 09.2008

Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Nowosielska, Agnieszka Jamrozy, Wystąpienie ustne: Postoperative Endophthalmitis-Therapeutic Strategies and Clinical Experienc

IX Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego | 2527.09.2008

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

Nowe Trendy w Diagnostyce i Leczeniu Zapaleń Błony Naczyniowej Współpraca Okulisty z Reumatologiem – konferencja 06.2008

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

XXVIII Sympozjon Retinologiczny,  Poznań, Polska | 1214.04.2007

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

American Academy of Ophthalmology (AAO), Las Vegas, NV | 1014.11.2006

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

Frankfurt Retina Meeting 2006

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

I Sympozjum Szklistkowo-Siatkówkowe, Łódź, Polska | 0304.09.2003

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

Sympozjum naukowe: Jaskra – od teorii do praktyki, Warszawa, Polska | 19.03.2005

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

6th Vitreoretinal Symposium Frankfurt-Marburg, Germany | 1314.06.2003

Agnieszka Nowosielska, uczestnik

XXVI Sympozjum Retinologiczne, Poznań, Polska 2003

Kurs: Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Problemy diagnostyczne i terapeutyczne
uczestnik

 

Dr Szymon Zielonka

Problemy w okulistyce dziecięcej i strabologii, Białystok 2019.

Szymon Zielonka: Badanie wzroku u dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.

XLIX Zjazd Okulisto w Polskich, Katowice 2018.

Szymon Zielonka, Lidia Puchalska-Niedbał: Próba skonstruowania kwestionariusza do oceny jakości życia związanej ze zdrowiem osób z oczopląsem.

XLVIII Zjazd Okulistów Polskich Kraków 2017.

Szymon Zielonka: Niedowidzenie: Porównanie skuteczności tradycyjnych i eksperymentalnych metod leczenia w różnych grupach wiekowych

II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Profesor Krystyny Krzystkowej 2015.

Szymon Zielonka: Niedomoga konwergencji: kryteria diagnostyczne i metody leczenia.