Selektywna trabekuloplastyka pozwala na skuteczne leczenie jaskry otwartego kąta. Technika ta pierwotnie była wykonywana laserem YAG i nosiła nazwę SLT, czyli selektywna trabekuloplastyka. Wykorzystanie lasera mikropulsowego i wykonywanie MLT, czyli mikropulsowej trabekuloplastyki, wpłynęło na znaczne rozpowszechnienie tej metody.

Czym jest selektywna trabekuloplastyka laserowa?

SLT to bezpieczna, a zarazem całkowicie bezinwazyjna metoda, umożliwiająca leczenie jaskry otwartego kąta oraz jaskry wtórnej barwnikowej, dziecięcej i młodzieńczej czy spowodowanej zabiegiem chirurgicznym. Efektem terapii jest zwiększenie odpływu cieczy wodnistej z oka, a w konsekwencji obniżenie ciśnienia w oku.

Korzystne rezultaty zabiegu są odczuwane przez pacjentów przez różny okres czasu –  kilka miesięcy, a nawet przez kilka lat. Warto podkreślić, że zabieg ten może być powtarzany, lecz nie wcześniej niż po pół roku.

Przygotowanie do zabiegu i jego przebieg

Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do zabiegu należy przeprowadzić wywiad lekarski i badania, takie jak ocena ostrości wzroku i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dzięki temu możliwe staje się zwiększenie szans na całkowite powodzenie procesu leczenia. Trabekuloplastyka laserowa SLT jest wykonywana w trybie ambulatoryjnym i nie wymaga przygotowania, cały proces (bezbolesny) trwa około kilku minut. Podczas zabiegu powierzchnia oka zostaje znieczulona, a na oko zakłada się specjalną soczewkę nagałkową. W kolejnym kroku tkanka trabekulum zostaje naświetlona światłem lasera.

Bezpośrednio po zabiegu pacjent powinien zostać w przychodni przez godzinę, aby specjalista mógł monitorować wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego. Gdy zabieg zostanie zakończony, zaleca się również odpoczynek przez kilka najbliższych dni. Ponadto pacjent otrzymuje leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowego, by uniknąć jego przejściowego wzrostu.

Szczególnego monitorowania wymagają osoby z dużymi ubytkami w polu widzenia i uszkodzeniem jaskrowym nerwu wzrokowego.

Laserowe leczenie jaskry

Leczenie jaskry laserem SLT jest znacznie bezpieczniejsze niż inne procedury chirurgiczne czy laserowe, a jednocześnie nie powoduje skutków ubocznych. Selektywna trabekuloplastyka oraz mikropulsowa trabekuoplastyka (MLT) nie wpływają bowiem na zaburzenie budowy struktur kąta przesączania, dzięki czemu nie stanowią przeciwwskazania do wykonania klasycznych zabiegów chirurgicznych w przyszłości. Doskonale sprawdza się jako metoda przeprowadzana u małych pacjentów.