Dr Agnieszka Nowosielska

 

Agnieszka Nowosielska, „Witrektomia w przypadku pełnościennego otworu w plamce współistniejącego z neowaskularną błoną podsiatkówkowąw przebiegu wysiękowego AMD – opis przypadku”

Agnieszka Nowosielska, „Witrektomia w przypadku zmian w plamce w oczach ze zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki” – praca przyjęta do druku w Klinika Oczna.

Agnieszka Nowosielska, “Subretinal use of t-pa in macular hemmorrahes due to wet AMD”, Materiały zjazdowe, Eighteenth EVRS Congress, Prague, 30.08.–02.09.2018

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek, „Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD”, Materiały zjazdowe, 49 Zjazd Okulistów Polskich, Katowice, 03.06.201

Agnieszka Nowosielska, „Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki w oparciu o patofizjologię schorzenia”, Materiały zjazdowe, 49 Zjazd Okulistów Polskich, Katowice, 03.06.2018

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek, „Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD”, Materiały zjazdowe, Przypadki Kliniczne w Okulistyce, Poznań, 20–21.04.2018

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek, „Witrektomia w leczeniu zmian plamkowych w retinitis pigmentosa”, Materiały zjazdowe, Przypadki Kliniczne w Okulistyce, Poznań, 20–21.04.2018

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek, „Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD”, Materiały zjazdowe, Bydgoskie Spotkania Okulistyczne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz, 15–16.09.2017

Agnieszka Nowosielska, „Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki w oparciu o patofizjologię schorzenia”, Materiały zjazdowe, Bydgoskie Spotkania Okulistyczne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz, 15–16.09.2017

Agnieszka Nowosielska, „Witrektomia w przypadku retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej”, Materiały zjazdowe, Bydgoskie Spotkania Okulistyczne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz, 15–16.09.2017

Agnieszka Nowosielska, Aldona Krzyżewska-Niedziałek, „Zastosowanie aktywatora plazminogenu w wylewach podsiatkówkowych w przebiegu wysiękowego AMD”, Materiały zjazdowe, VIII Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, 23–24.11.2017

Agnieszka Nowosielska, „Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki w oparciu o patofizjologię schorzenia”, Materiały zjazdowe, VIII Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, 23–24.11.2017

Agnieszka Nowosielska, “Vitrectomy in Proliferative Diabetic Retinopathy”, Materiały zjazdowe, 9th MediterRetina – International Meeting, Parma, 11–13.05.2017

Agnieszka Nowosielska, “Is AMD and DME the same thing?”, Materiały zjazdowe, 9th MediterRetina – International Meeting, Parma, 11–13.05.2017

Agnieszka Nowosielska, „Witrektomia w przypadku retinitis pigmentosa”, Materiały zjazdowe, VII Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice,
24–25.11.2016

Agnieszka Nowosielska, “Vitreo-retinal Interface in Non-tractional DME”, EVRS Competition Sessions, Materiały zjazdowe, Sixteenth EVRS Congress, Monaco, 04–07.2016

Adelman RA; Parnes AJ; Michalewska Z; Parolini B; Boscher C; Ducournau D; EVRS Macular Edema Study Group, Biomed Research International [Biomed Res Int], ISSN: 2314-6141, 2015; Vol. 2015, pp. 694902; Publisher: Hindawi Pub. Co; PMID: 26798639, Corrigendum to “Strategy for the Management of Diabetic Macular Edema: The European Vitreo-Retinal Society Macular Edema Study”

Adelman RA; Parnes AJ; Bopp S; Saad Othman I; Ducournau D; Evrs Macular Edema Study Group, Biomed Research International [Biomed Res Int], ISSN: 2314-6141, 2015; Vol. 2015, pp. 694690; Publisher: Hindawi Pub. Co; PMID: 26697492, Baza danych: MEDLINE Complete Corrigendum to ”Strategy for the Management of Macular Edema in Retinal Vein Occlusion: The European Vitreo-Retinal Society Macular Edema Study”.

Agnieszka Nowosielska, “Macular Surgery In Retinitis Pigmentosa”, Materiały zjazdowe, Fifteenth EVRS Congress, Venice, 12–14.09.2015

Agnieszka Nowosielska, “Secondary IOL Implantation in the Absence of Proper Bag Support”, Materiały zjazdowe, Fifteenth EVRS Congress, Venice, 12–14.09.2015

Agnieszka Nowosielska, “Secondary Surgery in MH Failures”, Materiały zjazdowe, Fifteenth EVRS Congress, Venice, 12–14.09.2015

Agnieszka Nowosielska, dr Piotr Fryczkowski, „Witrektomia w leczeniu retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej”, Materiały zjazdowe, VI Śląski Meeting Siatkówkowy, Katowice, 26–27.11.2015

Agnieszka Nowosielska, „Zastosowanie soczewek typu Iris-claw Artisan mocowanych za tęczówką”, Materiały zjazdowe,Sympozjum Jaskrowo-Siatkówkowe, Łódź, 20–21.03.2015

Agnieszka Nowosielska, „Zastosowanie zmodyfikowanej techniki odwróconego płatka ILM od strony skroniowej (temporal inverted flap technique) w leczeniu otworów plamki o średnicy powyżej 500 um”, Materiały zjazdowe, Sympozjum Jaskrowo-Siatkówkowe, Łódź,  20–21.03.2015

P. Fryczkowski, A. Siennicka, A. Nowosielska, „Zastosowanie alfiberceptu w leczeniu mokrej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w przypadku lekooporności na bewacyzumab i ranibizumab doniesienie wstępne”, Kwartalnik medyczny OKULISTYKA Kwiecień 2014, (ROK XVII), str. 32–37

A. Nowosielska, P. Fryczkowski, „Zastosowanie leku Eylea w terapii cystoidalnego obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu gałęzi skroniowej górnej żyły środkowej siatkówki doniesienie wstępne”, Okulistyka, Wydanie Specjalne, Czerwiec 2014 (ROK XVII), str. 39–41

Agnieszka Nowosielska, „Kursy podczas sesji Young EVRS: Treatment of DME”, Materiały zjazdowe, Fourteenth EVRS Congress Porto, 04–07.09. 2014

Agnieszka Nowosielska, “Surgery for MH of Long Duration. My way”, Materiały zjazdowe, Fourteenth EVRS Congress Porto, 04–07.09. 2014

Piotr Fryczkowski, Agnieszka Siennicka, Agnieszka Nowosielska, “Alfibercept In wet AMD In tachyphylaxis against Bevacizumab and/or ranibizumab – prelimary study”, Materiały zjazdowe, XLV Zjazd Okulistów Polskich (45th Congress of Polish Society of Ophthalmology), Łódź, 05–07.06.2014

Agnieszka Nowosielska, „Zastosowanie afliberceptu w leczeniu mokrej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem w przypadku lekoodporności na bevacizumab i/lub ranibizumab – doniesienie wstępne”, Materiały zjazdowe, XLV Zjazd Okulistów Polskich (45th Congress of Polish Society of Ophthalmology), Łódź, 05–07.06.2014

Agnieszka Nowosielska, “Vitreous staining during macular hole surgery – my way”, Materiały zjazdowe, 7th MediterRetina Club, International Meeting, Istanbul, 17-20.04.2014

Adelman R, Parnes AJ, Ducournau et all (Agnieszka Nowosielska), “Strategy for the management of uncomplicated retinal detachments: the European vitreo-retinal society retinal detachment study report 1”Ophthalmology 120(9);18042013

Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Katarzyna Kowalska, Irmina Jankowska-Lech, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, „Powikłania po iniekcjach do komory ciała szklistego doświadczenia własne”, Klinika Oczna/Acta Ophthalmologica Polonica, 2011; 113; 4–6; 127–131

Jamrozy-Witkowska A., Kowalska K., Nowosielska A., Powikłania iniekcji doszklistkowych doświaczenia własne”, Klinika Oczna 113(4–6):127–31 January 2011

A. Nowosielska, „Witrektomia nowe  wskazania  dla techniki  operacyjnej”, OphthaTherapy VOL.3/NR 3(11) ISSN:23537175 str.192–195

Barbara Terelak-Borys, Irmina Jankowska-Lech, Katarzyna Gurdziel, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Katarzyna Kowalska, Jaromir T. Wasyluk, Dorota Derlacka,  Aldona Krzyżewska, Agnieszka Nowosielska,  Izabela  Czopińska, Iwona Grabska-Liberek, „Analiza porównawcza wyników leczenia wysiękowej postaci starczego zwyrodnienia plamki przy pomocy doszklistkowych iniekcji leków z grupy anty-VEGF w materiale własnym”, Materiały zjazdowe, 43 Zjazd Okulistów Polskich/43 Congress of  Polish Society of Ophthalmology, Warszawa, 1013 czerwca 2010

Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Agnieszka Nowosielska, Katarzyna Kowalska, Irmina Jankowska-Lech, Barbara Terelak-Borys, A. Wójcik, Iwona Grabska-Liberek, „Powikłania po iniekcjach doszklistkowych”, Materiały zjazdowe, 29 Sympozjon Retinologiczny, Gdańsk, 16–18 kwietnia 2009

Irmina Jankowska-Lech, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, „Terapie łączone w neowaskularyzacji podsiatkówkowej w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”, Materiały zjazdowe, 29 Sympozjon Retinologiczny, Gdańsk, 16–18 kwietnia 2009

Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Gurdziel, „Kwalifikacja pacjentów z wysiękową postacią AMD do leczenia preparatem bevacizumab”, Materiały zjazdowe, 29 Sympozjon Retinologiczny, Gdańsk, 16–18 kwietnia 2009

Agnieszka Nowosielska, „Wpływ stanu ciała szklistego na skuteczność leczenia klinicznie znamiennego obrzęku plamki w retinopatii cukrzycowej w przebiegu cukrzycy typu II”, Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 2009

Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Gurdziel, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Irmina Jankowska-Lech, „Zastosowanie inhibitorów VEGF w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki”, Postępy Nauk Medycznych/Progress in Medicine, 2009; 22; 6; 438440

Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Gurdziel, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, „Zastosowanie preparatu bevacizumab – trzy lata doświadczeń własnych”, Materiały zjazdowe, 29 Sympozjon Retinologiczny, Gdańsk, 16–18 kwietnia 2009

Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Nowosielska, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Irmina Jankowska-Lech, Katarzyna Gurdziel, Marcin Smorawski, O. Kalisz, „Avastin in the case of ocular ischemic syndrome”, Polish Journal of Environmental Studies, 2008; 17; supl.1A; 73–75

Iwona  Grabska-Liberek,  Agnieszka  Nowosielska,  Agnieszka  M. Jamrozy-Witkowska, Urszula Łukasik, „Zapalenie wnętrza gałki ocznej po chirurgii zaćmy strategie terapeutyczne. Doświadczenia własne”, Materiały zjazdowe, Dzień Szkoleniowy Młodego Okulisty, 9 Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Warszawa, 27 września 2008, 122–123

Irmina Jankowska-Lech, Marcin Smorawski, Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Agnieszka Nowosielska, O. Kalisz, „Combined photodynamic therapy with verteporfin and intravitreal triamcinolone acetonide in all types of choroidal neovascularisation due to age-relalated macular degeneration”, Polish Journal of Environmental Studies, 2008; 17; supl.1A; 61–64

Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, „Czynniki miejscowe i  ogólnoustrojowe wpływające na powstanie i utrzymywanie się makulopatii cukrzycowej w przebiegu cukrzycy typu 2 u pacjentów z prawidłowo uregulowanymi parametrami ogólnoustrojowymi doświadczenia własne”, Local and general factors influencing macular edema development and persistence in patients with INDDM and goot general parameters own experiences”, Okulistyka, 2008; 1; 119–124

Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, „Ocena skuteczności standardowej fotokoagulacji laserowej w różnych typach cukrzycowego obrzęku plamki”, Okulistyka, 2008; 1; 114–116

Marcin Smorawski, Iwona Grabska-Liberek, Irmina Jankowska-Lech, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Agnieszka Nowosielska, O. Kalisz, „Evaluation of intravitreal Cortisone Acetonide efficacy in the treatment of refractory cystoid macular edema”, Polish Journal of Environmental Studies, 2008; 17; supl.1A; 147–150

A. Dyczkowska, Iwona Grabska-Liberek, Jaromir T. Wasyluk, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Agnieszka Nowosielska, Irmina Jankowska-Lech, „Preparaty złożone w farmakoterapii jaskry wtórnej”, Postępy Nauk Medycznych/Progress in Medicine, 2007; 20; 9; 366368

Iwona Grabska-Liberek, Beata Janiszewska, Irmina Jankowska-Lech, Jaromir T. Wasyluk, Anna Dyczkowska, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Agnieszka Nowosielska, „Patomechanizm i objawy kliniczne najczęstszych postaci jaskry wtórnej”, Postępy Nauk Medycznych/Progress in Medicine, 2007; 20; 9; 343–348

Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Iwona Grabska-Liberek, Jaromir T. Wasyluk, Agnieszka Nowosielska, Irmina Jankowska-Lech, Anna Dyczkowska, „Procedury laserowe w jaskrze wtórnej”, Postępy Nauk Medycznych/Progress in Medicine, 2007; 20; 9; 361364

Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Jaromir T. Wasyluk, Agnieszka Nowosielska, Anna Dyczkowska, „Zabiegi chirurgiczne w jaskrze wtórnej”, Postępy Nauk Medycznych/Progress in Medicine, 2007; 20; 9; 369–373

Iwona Liberek, Irmina Jankowska-Lech, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Anna Bilikiewicz-Pawelec, Agnieszka Nowosielska, Ewa Anielska, A. Wójcik „Leczenie wtórnego obrzęku plamki z zastosowaniem doszklistkowego podania Kenalogu (octan triamcynolonu)” Materiały zjazdowe, 28 Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 12–14 kwietnia 2007

Iwona Liberek, Agnieszka Nowosielska, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Irmina Jankowska-Lech, Katarzyna Gurdziel, „Zastosowanie preparatu Avastin w leczeniu naczynioproliferacyjnych schorzeń naczyniówki i siatkówki u osób zdyskwalifikowanych z terapii metodami konwencjonalnymi”, Materiały zjazdowe, 28 Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 12–14 kwietnia 2007

Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Jaromir T. Wasyluk, Anna Dyczkowska, Irmina Jankowska-Lech, „Farmakoterapia jaskry wtórnej”, Postępy Nauk Medycznych/Progress in Medicine, 2007; 20; 9; 356–360

Agnieszka Nowosielska, Katarzyna Gurdziel, Marcin Smorawski, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Irmina Jankowska-Lech, Iwona Liberek, „Porównanie standardowej laseroterapii i laseroterapii w połączeniu z triamcynolonem podanym doszklistkowo w leczeniu trudoresorbującego się klinicznie znamiennego obrzęku plamki w cukrzycy typu I i II”, Materiały zjazdowe, 28 Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 12–14 kwietnia 2007

Agnieszka Nowosielska, Iwona Liberek, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Irmina Jankowska-Lech, Katarzyna Gurdziel, „Zastosowanie terapii fotodynamicznej z doszklistkowym podaniem preparatu Avastin”, Materiały zjazdowe, 28 Sympozjon Retinologiczny, Poznań, 12–14 kwietnia 2007

Jaromir T. Wasyluk, Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka M. Jamrozy-Witkowska, Irmina Jankowska-Lech, Anna Dyczkowska, Agnieszka Nowosielska, „Diagnostyka jaskry wtórnej”, Postępy Nauk Medycznych/Progress in Medicine, 2007; 20; 9; 349–355

Iwona   Grabska-Liberek,   Agnieszka Nowosielska,   Katarzyna Gurdziel, „Zastosowanie preparatu Avastin w leczeniu postaci wysiękowej degeneracji plamki związanej z wiekiem, makulopatii cukrzycowej i retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej wyniki badania pilotażowego”, Okulistyka, 2006; 4; 63–67

Iwona Liberek, Anna Dyczkowska, Agnieszka Nowosielska, „Czynniki wpływające na wielkość ciśnienia śródgałkowego podczas zabiegów okulistycznych”, Materiały zjazdowe, 8 Sympozjum Sekcji Wszczepów Wewnątrzgałkowych i Chirurgii Refrakcyjnej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Łódź, 5–7 października 2006

Iwona Liberek, Anna Dyczkowska, Agnieszka Nowosielska, „Czynniki wpływające na wysokość ciśnienia śródgałkowego podczas zabiegów okulistycznych”, Okulistyka, 2006; 2; 4043

Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Gurdziel, „Avastin nowa nadzieja w okulistyce?”, Okulistyka, 2006; 4; 60–62

Nowosielska A., Czarnecki W., Brydak-Godowska J., „Ostre, idiopatyczne, obustronne zapalenie błony naczyniowej z towarzyszącym zapaleniem naczyń żylnych opis przypadku”. Klinika Oczna 107 (4-6):3725, Feb 2005

Robaszkiewicz J., Nowosielska A., Wojcik E., „Witrektomia  bezwzględne wskazanie w przypadku ciała obcego wewnątrzgałkowego zlokalizowanego w komorze ciała szklistego lub na styku szklistkowo-siatkówkowym”, Klinika Oczna 107 (4–6);326–9–Feb 2005

Nowosielska A., Czarnecki W., „Zespół Tersona”, Klinika Oczna 105
(1–2):79–81, February 2003

Nowosielska A., Czarnecki W., Ząbek M., „Zespół Tersona w przypadku tętniaka mózgu ocena kliniczna”, Klinka Oczna 105(12):4951 February 2003

Nowosielska A., Robaszkiewicz R., Graczyńska E. i wsp, „Witrektomia w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki”, Klinika Oczna 105(6):4214Febluary 2003

Nowosielska A., Robaszkiewicz R., Graczynska E. i wsp., „Wpływ spontanicznego odłączenia ciała szklistego na ustępowanie cukrzycowego obrzęku plamki w cukrzycy typu II”, Klinika Oczna 105(6);355–61, February 2003

Nowosielska A., „Zespół Tersona często pomijany objaw okulistyczny”, Blok Operacyjny Nr 1/2000 (vol. 3)

 

Dr Szymon Zielonka

 

Zielonka Sz, Zielonka J: The impact of the nystagmus on the assessment of personality traits and attractiveness. Optometry and Vision Performance 2016 2(4) 77-79.

Zielonka Sz: Niedomoga konwergencji: skuteczność niechirurgicznych metod leczenia w różnych grupach wiekowych. OphthaTherapy 2016 1(9) 54-59.

Zielonka Sz, Zielonka J: Leczenie niedowidzenia poza okresem krytycznym: nowe perspektywy. Magazyn lekarza okulisty 2013, 7(1) 15-19.

Zielonka Sz, Zielonka J, Sworczuk H: Częstotliwość  występowania astygmatyzmu wśród osób z wadą refrakcji na terenie powiatu kartuskiego. Kontaktologia i optyka okulistyczna 2012, 3(35) 10-14.

Zielonka Sz: Metody kontroli krótkowzroczności w perspektywie aktualnych badań i teorii. Kontaktologia i optyka okulistyczna 2012, 2(34) 9-14.