Jaskra to postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego zwykle wiązane z wysokim ciśnieniem w oku. Zwyczajowo dzieli się ją na jaskrę wąskiego kąta i jaskrę otwartego kąta tzw. jaskrę prostą. W przypadku jaskry wąskiego kąta do podwyższenia ciśnienia w oku dochodzi na skutek specyficznej budowy oka, tak zwanego wąskiego kąta przesączania. Drugi rodzaj jaskry to jaskra otwartego kąta przesączania czyli tak zwana jaskra prosta, może być związana z wysokim ciśnieniem w oku oraz ze złym krążeniem ogólnym.

 

 

Diagnostyka jaskry

Diagnostyka jaskry polega na badaniu czy nerw wzrokowy dobrze działa. W tym celu sprawdza się pole widzenia i wykonuje badanie komputerowe tarczy nerwu wzrokowego HRT oraz badanie włókien nerwowych GDX. Badania te należy powtarzać 2 razy w roku. Leczenie jaskry polega głównie na obniżaniu ciśnienia w oku czyli przyjmowaniu specjalnych kropli. Niekiedy konieczne jest przeprowadzenie zabiegu laserowego lub operacyjnego (laserowe leczenie jaskry). Ważną kwestią jest długotrwałe przyjmowanie kropli przez pacjentów z jaskrą. Po wielu latach przyjmowania kropli z konserwantami skarżą się oni na szczypanie, pieczenie i bóle oczu czyli zespół suchego oka. Niestety w przypadku długoletniego leczenia jaskry nie jest możliwe uniknięcie tego problemu. Aby jednak dolegliwości były jak najmniejsze należy stosować krople nawilżające.

Co to jest jaskra?
Jaskra jest poważną chorobą prowadzącą do uszkodzenia, a w efekcie nawet do zaniku nerwu wzrokowego. Rozróżniamy dwa rodzaje tego schorzenia. Jaskra zamkniętego kąta przesączania wynika z budowy oka i uniemożliwia odprowadzanie cieczy wodnistej z gałki ocznej w wyniku zrostu rogówki i tęczówki. Jaskra otwartego kąta wiąże się natomiast z niedrożnością struktury nazywanej beleczkowaniem, usytuowanej między tęczówką a rogówką.
Jakie są objawy jaskry?
Do najczęstszych objawów jaskry należą pojawiające się tzw. mroczki, stanowiące ubytek w polu widzenia. Pacjenci często skarżą się również na nadwrażliwość na światło, łzawienie oczu. W przypadku jaskry wąskiego kąta u pacjenta może występować ból oka, ból głowy, a nawet wymioty i ból brzucha.
Jak leczy się jaskrę?
Ponieważ główną przyczyną dolegliwości związanych z jaskrą jest wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego, leczenie ma na celu przede wszystkim jego obniżenie. W zależności od rodzaju schorzenia u pacjentów można stosować leczenie farmakologiczne (krople), laserowe lub chirurgiczne (polegające na przywróceniu możliwości odprowadzania cieczy wodnistej z oka).
Czy jaskra jest wyleczalna?
U większości pacjentów całkowite wyleczenie jaskry – nawet na drodze chirurgicznej – nie jest możliwe, ale dzięki wczesnemu wykryciu schorzenia można spowolnić jego rozwój i chronić nerw wzrokowy przed postępującym uszkodzeniem. Wyjątkiem jest jaskra pierwotna zamkniętego kąta, w której istnieje szansa na skuteczne wyleczenie dzięki korekcji nieprawidłowej budowy oka.

 

Czym jest jaskra neowaskularna?

Jaskra neowaskularna to bardzo ciężkie schorzenie, które jest objawem dużego niedokrwienia w oku. Jest następstwem ciężkiej cukrzycy lub zakrzepu, czasem zatoru. Zawsze powoduje bardzo znaczne pogorszenie widzenia. Zwykle też przebiega ze znacznymi objawami bólowymi.
Jeszcze nie tak dawno jedyną metodą leczenia tej choroby było usunięcie gałki ocznej na skutek znacznych objawów bólowych. Obecnie leczenie jest bardzo trudne ale może zakończyć się powodzeniem jeśli terapia zostanie wdrożona odpowiednio wcześnie. O sukcesie leczenia możemy mówić gdy uda się zachować podstawowe widzenie. Najczęściej choroba niszczy widzenie w stopniu dużym. Istotą leczenia jaskry neowaskularnej jest ustalenie i leczenie jej przyczyn, a nie tylko wysokiego ciśnienia w oku.

Dowiedz się więcej

Jak rozpoznać jaskrę?

Diagnostyka jaskry polega na sprawdzaniu czy nerw wzrokowy dobrze działa. W tym celu bada się pole widzenia i wykonuje badanie komputerowe tarczy nerwu wzrokowego (HRT) oraz badanie włókien nerwowych (GDX). Badania te należy powtarzać 2 razy w roku.

Jakie są przyczyny jaskry?

Przyczyny jaskry są różne w zależności od jej typu. Jaskra wąskiego kąta jest wynikiem budowy gałki ocznej. Jaskra prosta, związana z podwyższonym ciśnieniem w oku, zwykle zależna jest od nieprawidłowości w strukturach wewnętrznych oka. Jaskra PEX, czyli w przebiegu zespołu pseudoeksfoliacji, zależna jest od zmian w soczewce, która łuszczy się powodując podwyższenie ciśnienia w oku. Jaskra wtórna w podwichnięciu soczewki powodowana jest jej złym położeniem w oku.

Leczenie jaskry w Warszawskim Szpitalu Okulistycznym – jak przebiega?

Leczenie jaskry prostej polega na obniżeniu ciśnienia w oku. Można to zrobić za pomocą specjalnych kropli, a jeśli to nie pomaga konieczna jest operacja jaskry. Zabieg może być także ratunkiem dla pacjentów, którzy z różnych przyczyn nie wpuszczają kropli do oczu, zapominają o tym lub regularnie brakuje im na to czasu. Jeżeli mamy do czynienia z jaskrą wtórną gdzie wysokie ciśnienie w oku jest tylko objawem, a przyczyna to zupełnie inna choroba, leczyć należy przyczynę podstawową. Jaskrę PEX i jaskrę wtórną w podwichnięciu soczewki leczy się usuwając soczewkę z oka.

Operacja jaskry Warszawa w Warszawskim Szpitalu Okulistycznym – na czym polega?

Leczenie operacyjne jaskry otwartego kąta to zwykle leczenie polegające na obniżeniu ciśnienia w oku. Wyróżniamy kilka rodzajów operacji obniżających ciśnienie. Ponieważ ciśnienie zależy od ilości specjalnego płynu w oku większość operacji polega na tym aby w kontrolowany sposób zmniejszyć jego ilość lub spowodować aby oko produkowało go mniej. Najbardziej popularna jest trabekulektomia polegająca na wytworzeniu specjalnej drogi odpływu wody ze środka oka. Zadaniem chirurga jest stworzenie odpowiedniego otworu tak aby odpływało z oka tyle wody ile potrzeba. Mniej popularnym, trudnym technicznie zabiegiem, jest zabieg nieprzenikającej skleprektomii gdzie zwiększa się odpływ z oka ale bez wytwarzania w nim dziurki. Kolejny zabieg, ostatnio coraz bardziej popularny, to zabieg kanaloplastyki polegający na poszerzeniu naturalnej drogi odpływu z oka. W stanach bardzo zaawansowanej jaskry, w celu ratowania oka i widzenia przeprowadza się ECP, czyli operację z użyciem endoskopu. ECP wykonuje się aby zmniejszyć ilość wody produkowanej przez oko i tym samym obniżyć ciśnienie. Jest to bardziej precyzyjna i delikatniejsza metoda niż, stosowane niekiedy, cyklodestrukcja laserowa lub przymrażanie, które uszkadzają oko bezpowrotnie.

Jaskrę wąskiego kąta, która zależna jest od budowy oka najlepiej leczyć usuwając zbyt dużą soczewkę bez konieczności wykonywania operacji zmniejszających ciśnienie w oku. Leczenie jaskry wtórnej uzależnione jest od jej przyczyny, a rodzaj zabiegu zawsze musi być dobrany do konkretnego przypadku medycznego.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące operacji jaskry

Czy operacja jaskry boli?

Operacja jaskry jest całkowicie bezbolesna. Przed wykonaniem zabiegu pacjent otrzymuje znieczulenie miejscowe w formie kropli oraz dożylnie środki przeciwbólowe i uspokajające. Podczas zabiegu odczuwa jedynie dotyk.

Czy po operacji jaskry mój wzrok się poprawi? Czy po operacji będę widział normalnie?

Operacja jaskry nie poprawia widzenia. Jej zadaniem ma być zmniejszenie ciśnienia w oku i tym samym spowolnienie procesu uszkodzenia nerwu wzrokowego. Niektóre zabiegi operacyjne niestety mogą powodować pogorszenie widzenia. Dlatego zawsze należy dobrać zabieg do konkretnego przypadku.

Jakie mogą być powikłania po operacji jaskry? Czy operacja jaskry jest bezpieczna?

Powikłania po operacji jaskry mogą być różne w zależności od jej typu oraz doświadczenia chirurga wykonującego zabieg. Zawsze należy dostosować procedurę do potrzeb danego pacjenta i rozważyć korzyści wynikające z zabiegu wobec jego potencjalnych zagrożeń. W części przypadków zawsze istnieje możliwość stosowania kropli, nawet w dużej ilości i rezygnacja z wykonania zabiegu. Wszystko zależy od indywidulanej sytuacji, a ostateczną decyzję, po konsultacji z lekarzem podejmuje pacjent.

Czy operację jaskry trzeba powtarzać? Czy jaskra może nawracać?

Całkowite wyleczenie jaskry otwartego kąta nie jest możliwe. Zabiegi przeciwjaskrowe zwykle są skuteczne przez jakiś czas. Niekiedy występuje konieczność ich powtarzania. Zależy to od ciśnienia w oku i tego czy uszkodzenie nerwu wzrokowego nasila się. W przypadku jaskry wąskiego kąta usunięcie soczewki z oka odblokowuje kąt przesączania i ciśnienie  w oku spada. Nie jest konieczne dalsze leczenie. Inne przypadki jaskry należy rozpatrywać indywidualnie.

Czy są jakieś przeciwskazania do wykonania operacji jaskry?

W związku z dużą różnorodnością operacji przeciwjaskrowych i różnymi uwarunkowaniami samej jaskry zawsze kwalifikację do zabiegu należy przedyskutować indywidualnie z lekarzem prowadzącym.

Obejrzyj film

Implant iStent - nowoczesna metoda chirurgicznego leczenia jaskry

 

Cennik laserowe zabiegi przeciwjaskrowe

SLT/MLT (1 oko) 450 pln
SLT/MLT oboje oczu (podczas jednej sesji) 800 pln
Irydotomia (1 oko) 450 pln
Irydotomia oboje oczu (podczas jednej sesji) 800 pln
Irydoplastyka laserowa 450 pln

Możliwość rozbicia ceny usługi na dogodne raty! Więcej

Cennik chirurgiczne zabiegi przeciwjaskrowe

Trabeculektomia 5500 pln
ECP 5500 pln
Wszczepienie mikroimplantu iStent (1 oko) 6000 pln
Wszczepienie zastawki Ahmeda 7200 pln
Sklerektomia głęboka 5500 pln

Możliwość rozbicia ceny usługi na dogodne raty! Więcej

Cennik pakiety jaskra

Pakiet Jaskra Podstawowy
Pakiet obejmuje:

  • konsultacja okulistyczna
  • OCT tarczy nerwu II (GCC+RNFL+ONH)
450 pln
Pakiet Jaskra Pełny
Pakiet obejmuje:

  • konsultacja okulistyczna
  • badanie pola widzenia jaskrowe (w przypadku wykonania badania pola widzenia neurologicznego dopłata 20 zł)
  • OCT tarczy nerwu II (GCC+RNFL+ONH)
480 pln