Okulistyka dziecięca Warszawa

Okulistyka dziecięca to nie to samo co okulistyka dorosłych „tylko dla dzieci”. To zupełnie inna dziedzina medycyny. Dzieci chorują na inne choroby albo na podobne tylko inaczej. Oko dziecka zbudowane jest nieco odmiennie, potrzebuje innego „podejścia”. Z drugiej strony narząd wzroku u dzieci jest na tyle plastyczny, że można z łatwością wyleczyć wady wzroku, których nie można wyleczyć u dorosłych. Dlatego okulistyka dziecięca to bardzo „poważny i trudny kawałek“ okulistyki.

W naszej klinice badamy i leczymy wcześniaki, małe dzieci i młodzież. Nasi specjaliści zarówno lekarze jak i personel średni cechują się ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

W ramach okulistyki dziecięcej oferujemy:

 • pełną diagnostykę i korekcję wad wzroku (dopasowywanie okularów lub szkieł kontaktowych)
 • diagnostykę i leczenie krótkowzroczności
 • badanie dna oka
 • pomiar ciśnienia w oku
 • leczenie alergii i stanów zapalnych oczu
 • diagnostykę drożności dróg łzowych
 • diagnostykę zeza
 • leczenie zeza Warszawa
 • terapię widzenia
 • ćwiczenia ortoptyczne – wykonuje je doświadczony ortoptysta Warszawa
 • ortoptyka Warszawa – pełne badanie ortoptyczne
 • terapię zaburzeń widzenia obuocznego
 • diagnostykę i leczenie problemów szkolncyh wywołanych przez oczy

Sprawdź wzrok swojego dziecka – rozwiąż QUIZ

Jak wcześnie można badać oczy dziecka?

Oczy dziecka można zbadać od razu po urodzeniu. Nie jest to jednak zwykle konieczne.

Jeżeli dziecko urodzone jest jako wcześniak lub z niską masą urodzeniową to istnieje ryzyko rozwoju retinopatii wcześniaczej. Jeżeli ta choroba jest szybko zdiagnozowana i leczona jej złe skutki mogą być niewielkie. Jeżeli natomiast dać jej się rozwijać zawsze spowoduje pogorszenie stanu oczu.

Jeżeli dziecko urodziło się za wcześnie lub ma niską masę koniecznie trzeba je skonsultować z lekarzem okulistą. Zwykle takie dzieci przechodzą pierwsze badanie jeszcze w szpitalu. Trzeba jednak kontynuować badanie po wypisaniu matki i dziecka do domu.

Jakie objawy u dziecka powinny zaniepokoić opiekuna?

Dziecko może nie powiedzieć, że źle widzi. Po pierwsze dlatego że nie mówi. Po drugie dlatego że nie wie jak to jest widzieć dobrze. Widzenie jakie ma – jest jedynym jakie zna.

Objawy jakie powinny zaniepokoić rodziców to:

 • zezowanie czyli uciekanie oka na bok ( może uciekać jedno oko lub obydwa)
 • mrużenie oczu podczas przypatrywania się różnym przedmiotom
 • częste tarcie oczu
 • trzymanie książek blisko oczu
 • niechęć do czytania czy pisania
 • nieumiejętność pisania w prostej linii
 • trzymanie głowy przekręcownej ułożonej w innej pozycji, nie na wprost podczas ogładania telewizji czy czytania
 • trudności z rozpoznawaniem przedmiotów w słabo oświetlonym pomieszczeniu lub wieczorem
 • trudności z rozpoznawaniem kolorów

badanie wzroku dziecka

Niepokojące mogą być również problemy pozornie nie związane z widzeniem, takie jak trudności w odrabianiu lekcji czy uczeniu się. Probemy z koncentracją lub niemożliwość kończenia zadań przedszkolnych czy szkolnych to może być również wynik problemów z oczami.

Zawsze należy zbadać okulistycznie dziecko jeżeli podejrzane jest o problemy typu dyslekcja, dysgrafia, dyskalkulia itp.

Jak często należy badać wzrok dziecka ?

Jeśli nie dzieje się nic niepokojącego, dziecko powinno przejść rutynowe badanie wzroku podczas bilansu czyli kiedy skończy rok, dwa i cztery latka.

Jeżeli macie Państwo pewność, że badanie okulistyczne podczas bilansu było wykonane prawidłowo to nie musicie zgłaszać się na kontrolę do lekarza okulisty dziecięcego.

Proszę pamiętać, że ocena widzenia u bardzo małych dzieci jest trudna. Właściwie staje się ona możliwa gdy dziecko ma około 2 lat i może powiedzieć, że widzi. Dlatego dobrze jest zgłosić się na wizytę do lekarza okulisty dziecięcego gdy dziecko zacznie lepiej mówić. Badanie dwulatka pozwoli wystarczająco wcześnie wykryć potencjalne wady wzroku. Najważniejsze jest jednak aby kolejną wizytę przeprowadzić przed pójściem dziecka do szkoły. Wad wzroku a szczególnie niedowidzenie musi być skorygowane i leczone przed rozpoczęciem nauki w szkole. Najlepiej aby zrobić to do 7–8 roku życia. Niezwykle istotna jest również kontrola wzroku dzieci w okresie dojrzewania, kiedy przechodzą duże zmiany fizyczne. Oczy dzieci mają bardzo sprawne mięśnie – to oznacza, że wada wzroku może być ukryta przez wiele lat. Młode sprawne oko przez wiele lat może tak silnie pracować aby wady nie pokazać. Podczas badania okulistycznego dzieci, do oczu wpuszczane są krople, które powodują, że mięśnie w oku przestają pracować na jakiś czas i wtedy oczy pokazują całą wadę jaką mają. To umożliwia prawidłową diagnozę i prawidłowe zapisanie okularów.Należy się zatem przygotować na wpuszczanie kropli do oczu podczas konsultacji okulisty.

Co to jest leniwe oko?

Często słyszy się takie określenie „leniwe oko”. Jest to popularna nazwa na oko niedowidzące czyli takie, które jest zdrowe a mimo to nie widzi dobrze.

Takie „leniwe oko” zwykle ma wadę, która jeżeli nie będzie zaopatrzona okularami spowoduje, że oko nie nauczy się widzieć dobrze. Często takie „leniwe oko”, które nie widzi dobrze ustawia się w zezie czyli „patrzy gdzieś w bok”.

Leniwe oko

Poprawić widzenie „leniwego oka” najlepiej jest do 7–8 roku życia dziecka. Później jest to o wiele trudniejsze a u dorosłej osoby już niemożliwe. Dlatego koniecznie należy sprawdzać widzenie dzieci przed rozpoczęciem szkoły. To ostatni moment kiedy można jeszcze wpłynąć na widzenie dziecka.

Jak leczy się zeza?

Leczenie zeza dotyczy najczęściej dzieci. Zez zdarzają się w wieku dorosłym ale jest on spowodowany innymi chorobami niż u dzieci i zwykle leczy się go operacyjnie.

Leczenie zeza u dzieci powinno być rozpoczęte możliwie jak najwcześniej – daje to szansę na lepszy efekt terapii. Jest to leczenie zwykle długotrwałe, czasem żmudne i zawsze musi być dostosowane do indywidualnych przypadków.

Zez to nie tylko nieprawidłowe ustawienie gałki ocznej. W zezującym oku pojawiają się również inne zaburzenia, np. niedowidzenie. Oko niedowidzące to takie, które nawet z najlepszą korekcją okularową nie widzi dobrze. Dzieje się tak dlatego, że mózg nauczył się ignorować obraz z zezującego oka, ponieważ nie patrzy ono na wprost i wysyła błędne sygnały. Nie ma możliwości aby oko, które źle widzi „patrzyło prosto”. Dlatego pierwszym etapem leczenia zeza jest poprawa ostrości wzroku zezującego oka. Robi się to na różne sposoby – główna zasada leczenia jest taka, że trzeba zmusić chore oko do patrzenia. Można w tym celu przepisać okulary, wykonywać ćwiczenia. Często stosowaną metodą jest zasłanianie zdrowego oka, aby to zezujące nauczyło się patrzeć i widzieć.

Leczenie zeza jest procesem skomplikowanym i wieloetapowym. Musi opierać się na współpracy lekarza okulisty dziecięcego i ortoptysty, prowadzącego ćwiczenia wzrokowe. Niekiedy mimo leczenia zachowawczego zez musi być operowany, np. ze względu na to, że odchylenie oka jest bardzo duże. Operacja zeza to operacja wykonywana na mięśniach, które zawiadują okiem. Należy pamiętać, że sama operacja nie pomoże jeżeli oko zezujące nie zostało wcześniej przygotowane odpowiednimi ćwiczeniami, które nauczyły to oko patrzeć. Wykonanie operacji na nieleczonym wcześniej oku, może dać tylko krótkotrwały efekt, albo spowodować pojawienie się zeza innego rodzaju.

Obejrzyj film

Na czym polega proces widzenia?

Metody korekcji wad wzroku
Kiedy należy zgłosić się z dzieckiem na badanie wzroku
Leczenie krótkowzroczności

Czym jest terapia widzenia?
Z czego mogą wynikać problemy z czytaniem u dzieci?
Wpływ wzroku na naukę czytania u dzieci
Akomodacja

Cennik optometria

Badanie optometryczne – dobór okularów 200 pln
Badanie optometryczne – dobór okularów i badanie obuocznego widzenia, ruchów oczu i akomodacji 390 pln
Badanie optometryczne – dobór okularów pod kątem korekcji pryzmatycznej 320 pln
Dobór soczewek kontaktowych 280 pln
Dobór soczewek kontaktowych torycznych i multifokalnych 380 pln
Kwalifikacja i dobór ortokorekcji 450 pln
Kwalifikacja i dobór ortokorekcji z soczewkami od 2200 pln
Dobór soczewek miniskleralnych od 450 pln
Wizyta przygotowująca do zabiegu refrakcyjnego – soczewki fakijne .LKW 150 pln
Diagnoza i terapia krótkowzroczności atropiną niskoprocentową u dzieci i młodzieży
Konieczne są dwie wizyty kwalifikacyjne oraz badania kontrolne:
I. Ocena optometryczna
Pomiary i ocena widzenia obuocznego i przestrzennego, pomiary wady wzroku przed i po cykloplegii, badanie ustawienia gałek ocznych, pomiar długości gałki ocznej, topografia rogówki, OCT tarczy nerwu II, OCT plamki
200 pln
II. Ocena lekarska okulisty dziecięcego
Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka (dno oka) po kroplach, badanie ostrości wzroku, wady wzroku, badanie refrakcji
280 pln
Po 1 miesiącu:
Ocena optometryczna
Szczegółowy wywiad, stworzenie modelu widzenia, pomiary i ocena widzenia obuocznego i przestrzennego, badanie ustawienia gałek ocznych
210 pln
Po 6 miesiącach ocena optometryczna i ocena lekarska okulisty dziecięcego są ponawiane (postępowanie jak na wizycie pierwszej) 
Kontrola krótkowzroczności z soczewki Mysmart 400 pln
Kontrola krótkowzroczności z soczewki Mysmart (konsultacja okulistyczna) 280 pln
Kontrola krótkowzroczności z soczewki Mysmart   (konsultacja optometryczna) 150 pln

Możliwość rozbicia ceny usługi na dogodne raty! Więcej

Cennik okulistyka dziecięca

Konsultacja okulisty dziecięcego 290 pln
Wizyta strabologiczna

Wizyta obejmuje (w zależności od współpracy z dzieckiem i jego wieku):

 • badanie ostrość wzroku
 • badanie refrakcji po porażeniu akomodacji
 • badanie wielkości kąta zeza w różnych kierunkach spojrzenia
 • badanie ruchomości gałek ocznych
 • badanie konwergencji i akomodacji, jakości i zakresu widzenia obuocznego
 • wykonuje się testy adaptacyjne do pryzmatu.
460 pln
Diagnoza widzenia obuocznego, ruchów oczu i akomodacji/badanie ortoptyczne

Ocena ortoptyczna bądź optometryczna:

 • badanie refrakcji,
 • badanie ostrości wzroku,
 • badanie ustawienia i ruchomości gałek ocznych,
 • badanie widzenia obuocznego,
 • badanie akomodacji.
200 pln
Płukanie kanalików u dziecka (za 1oko) 290 pln
Ćwiczenia wzrokowe (terapia widzenia – w grupie 2osobowej) pakiet 5 sesji 450 pln
Ćwiczenia wzrokowe (terapia widzenia – w grupie 2osobowej) 1 sesja 100 pln
Ćwiczenia wzrokowe (terapia widzenia – w grupie 1osobowej) pakiet 5 sesji 550 pln
Ćwiczenia wzrokowe (terapia widzenia – w grupie 1osobowej) 1 sesja 120 pln
Sznur Brocka 55 pln
Flipper akomodacyjny 105 pln

Możliwość rozbicia ceny usługi na dogodne raty! Więcej

Pobierz zgodę na samodzielne wizyty pacjenta poniżej 16 roku życia

Czytaj więcej:

→ Wzrokowo uwarunkowane problemy w nauce
→ Leczenie zeza