Wzrokowo uwarunkowane problemy w nauce to trudności szkolne dziecka, które wynikają z zaburzeń widzenia. Zwykle o takich dzieciach mówi się: „mógłby mieć w szkole same szóstki, ale ma trójki, bo jest leniwy”.

Często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny w procesie nauki jest prawidłowo działający wzrok. Często właśnie problemy ze wzrokiem, a nie lenistwo, są powodem osiągania słabszych wyników w szkole. Inaczej mówiąc, u takiego dziecka nie ma przyczyny, żeby nie osiągało dobrych wyników w nauce, a jednak tak się dzieje.

Sprawdź wzrok swojego dziecka – rozwiąż QUIZ

 

Czy wzrokowo uwarunkowane problemy w nauce są częste?

Około 40% problemów w nauce jest pochodzenia wzrokowego lub posiada istotną komponentę wzrokową. Mogą to być: wada wzroku, zaburzenia w obrębie mięśni oka, albo problemy w rozpoznawaniu tego, co dziecko widzi.

Jakie mogą być objawy kłopotów ze wzrokiem u dziecka?

Może to być senność, kłopot z koncentracją, trudności w zapamiętaniu treści czytanego tekstu, czasowe rozmazanie obrazu, gubienie linijek w trakcie czytania, podwójne widzenie.

 

 

Objawy najczęściej występują przy czytaniu, odrabianiu lekcji, korzystaniu z telefonu komórkowego i różnią się w zależności od typu zaburzenia. Zwykle objawy te prowadzą do tego, że dziecko unika odrabiania lekcji i uczenia się.

Czym są zaburzenia przetwarzania informacji wzrokowej?

Zaburzenia przetwarzania informacji wzrokowej to kłopoty ze zrozumieniem tego, co dziecko widzi. Mogą dotyczyć problemów z interpretacją lub zapamiętaniem danych wzrokowych (analiza wzrokowa), odtworzeniem danych wzrokowych poprzez pisanie lub rysowanie (integracja wzrokowo-motoryczna) lub niską świadomością lewej i prawej strony (przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne).

Jakie są objawy zaburzenia przetwarzania informacji wzrokowej?

Objawy są ściśle związane z typem zaburzenia. Może to być gubienie liter w wyrazach, odwracanie liter czy cyfr. Mogą pojawiać się trudności w nauce matematyki, mylenie symboli matematycznych. Często spotykamy również trudność w odróżnieniu prawej i lewej strony oraz niestaranne pismo.

Kiedy warto przeprowadzić badania diagnostyczne dziecka?

Badanie diagnostyczne warto jest przeprowadzić u każdego dziecka przed rozpoczęciem nauki w szkole, aby wykluczyć ewentualne późniejsze problemy z nauką. Badanie natomiast jest koniecznie u wszystkich dzieci, u których wystąpiły już trudności szkolne. Również dzieci podejrzane o ADHD, dysleksję, dysgrafię, dysortografię itd. powinny przejść badania jakości przetwarzania informacji wzrokowej w ramach diagnostyki różnicowej.

Jak leczyć zaburzenia przetwarzania widzenia?

W większości przypadków bardzo dobre wyniki można osiągnąć przy zastosowaniu terapii widzenia. Są to indywidualnie dopasowane, prowadzone przez specjalistę ćwiczenia, poprawiające działanie kory wzrokowej i mięśni gałki ocznej. Efektem terapii wzrokowej jest poprawa wyników szkolnych dziecka. Terapia widzenia musi trwać od 3 do 6 miesięcy i musi być prowadzona regularnie, aby przyniosła efekty.

Jakie mogą być długofalowe skutki nieleczonych wzrokowo uwarunkowanych problemów z nauką?

Dziecko, które na skutek problemów z narządem wzroku gorzej radzi sobie z czytaniem czy odrabianiem lekcji najczęściej zaczyna unikać tych aktywności. Takie dziecko, z gorszymi wynikami często niesłusznie posądzane jest o lenistwo. Pogłębiająca się różnica między dzieckiem a rówieśnikami oraz brak efektów jego starań prowadzą do głębokiej frustracji i negatywnie odbijają się na jego samoocenie.

Obejrzyj film

Z czego mogą wynikać problemy z czytaniem u dzieci?
Wpływ wzroku na naukę czytania
Czym jest terapia widzenia?
Kiedy należy zgłosić się z dzieckiem na badanie wzroku?
Leczenie krótkowzroczności

Cennik optometria

Badanie optometryczne – dobór okularów 200 pln
Badanie optometryczne – dobór okularów i badanie obuocznego widzenia, ruchów oczu i akomodacji 390 pln
Badanie optometryczne – dobór okularów pod kątem korekcji pryzmatycznej 320 pln
Dobór soczewek kontaktowych 280 pln
Dobór soczewek kontaktowych torycznych i multifokalnych 380 pln
Kwalifikacja i dobór ortokorekcji 450 pln
Kwalifikacja i dobór ortokorekcji z soczewkami od 2200 pln
Dobór soczewek miniskleralnych od 450 pln
Wizyta przygotowująca do zabiegu refrakcyjnego – soczewki fakijne .LKW 150 pln
Diagnoza i terapia krótkowzroczności atropiną niskoprocentową u dzieci i młodzieży
Konieczne są dwie wizyty kwalifikacyjne oraz badania kontrolne:
I. Ocena optometryczna
Pomiary i ocena widzenia obuocznego i przestrzennego, pomiary wady wzroku przed i po cykloplegii, badanie ustawienia gałek ocznych, pomiar długości gałki ocznej, topografia rogówki, OCT tarczy nerwu II, OCT plamki
200 pln
II. Ocena lekarska okulisty dziecięcego
Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oka (dno oka) po kroplach, badanie ostrości wzroku, wady wzroku, badanie refrakcji
280 pln
Po 1 miesiącu:
Ocena optometryczna
Szczegółowy wywiad, stworzenie modelu widzenia, pomiary i ocena widzenia obuocznego i przestrzennego, badanie ustawienia gałek ocznych
210 pln
Po 6 miesiącach ocena optometryczna i ocena lekarska okulisty dziecięcego są ponawiane (postępowanie jak na wizycie pierwszej) 
Kontrola krótkowzroczności z soczewki Mysmart 400 pln
Kontrola krótkowzroczności z soczewki Mysmart (konsultacja okulistyczna) 280 pln
Kontrola krótkowzroczności z soczewki Mysmart   (konsultacja optometryczna) 150 pln

Możliwość rozbicia ceny usługi na dogodne raty! Więcej

Cennik okulistyka dziecięca

Konsultacja okulisty dziecięcego 290 pln
Wizyta strabologiczna

Wizyta obejmuje (w zależności od współpracy z dzieckiem i jego wieku):

 • badanie ostrość wzroku
 • badanie refrakcji po porażeniu akomodacji
 • badanie wielkości kąta zeza w różnych kierunkach spojrzenia
 • badanie ruchomości gałek ocznych
 • badanie konwergencji i akomodacji, jakości i zakresu widzenia obuocznego
 • wykonuje się testy adaptacyjne do pryzmatu.
460 pln
Diagnoza widzenia obuocznego, ruchów oczu i akomodacji/badanie ortoptyczne

Ocena ortoptyczna bądź optometryczna:

 • badanie refrakcji,
 • badanie ostrości wzroku,
 • badanie ustawienia i ruchomości gałek ocznych,
 • badanie widzenia obuocznego,
 • badanie akomodacji.
200 pln
Płukanie kanalików u dziecka (za 1oko) 290 pln
Ćwiczenia wzrokowe (terapia widzenia – w grupie 2osobowej) pakiet 5 sesji 450 pln
Ćwiczenia wzrokowe (terapia widzenia – w grupie 2osobowej) 1 sesja 100 pln
Ćwiczenia wzrokowe (terapia widzenia – w grupie 1osobowej) pakiet 5 sesji 550 pln
Ćwiczenia wzrokowe (terapia widzenia – w grupie 1osobowej) 1 sesja 120 pln
Sznur Brocka 55 pln
Flipper akomodacyjny 105 pln

Możliwość rozbicia ceny usługi na dogodne raty! Więcej

Pobierz zgodę na samodzielne wizyty pacjenta poniżej 16 roku życia

 

Czytaj więcej:

→ Okulistyka dzięcięca
→ Leczenie zeza