Mikropulsowa fotokoagulacja siatkówki to najnowsza metoda leczenia schorzeń plamki żółtej za pomocą lasera. Można ją bezpiecznie stosować w terapii wrażliwych obszarów siatkówki, ponieważ nie uszkadza ona termicznie tkanki. Zastosowana technologia powoduje bowiem, że promień lasera nie jest emitowany przez cały czas (jak w przypadku tradycyjnej fotokoagulacji), lecz w formie pulsowania, dodaatkowo o niskiej mocy.

Na czym polega fotokoagulacja siatkówki?

W trakcie zabiegu wykorzystuje się laser mikropulsowy, którego energia dociera do tkanek w formie niezwykle krótkich impulsów. W konsekwencji nie dochodzi do termicznego uszkodzenia tkanki, ponieważ ulega ona schłodzeniu w przerwie pomiędzy kolejnymi emisjami wiązki lasera. Czas trwania fotokoagulacji laserowej siatkówki wynosi około 10 minut i nie trzeba się do niej przygotowywać. Co równie ważne, zabieg jest w pełni bezbolesny, a po jego zakończeniu pacjent nie musi pozostawać na dłuższej obserwacji w placówce. Przed rozpoczęciem zabiegu oko zostaje znieczulone za pomocą kropli. Istotne dla osiągnięcia najlepszych efektów zabiegu jest stosowanie się do zaleceń lekarskich oraz wykonywanie regularnych badań kontrolnych.

W jakich schorzeniach stosuje się fotokoagulację laserową?

Innowacyjna technologia umożliwia bezpieczne przeprowadzanie leczenia laserowego oka nawet w przypadku schorzeń, w których dotąd tego rodzaju terapia była przeciwwskazana lub wiązała się z dużym ryzykiem. Obecnie fotokoagulacja laserowa znajduje zastosowanie w schorzeniach, takich jak:

  • cukrzycowy obrzęk plamki,
  • centralna retinopatia surowicza CSR,
  • obrzęk plamki w przebiegu zakrzepów RVO (zamknięcia żyły środkowej siatkówki – CRVO lub jej gałęzi – BRVO).

Diagnostyka

Przed przystąpieniem do fotokoagulacji siatkówki konieczne jest zgłoszenie się na konsultację do lekarza odpowiadającego za zabieg. Ponadto należy wykonać podstawowe badania diagnostyczne, w tym badanie tomograficzne siatkówki (OCT) i badanie dna oka. Dzięki nim specjalista jest w stanie podjąć decyzję o konieczności dalszego leczenia.