Zdrowie – to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (zadowolenia). To nie tylko brak choroby. Stan psychiczny chorego i życzliwość społeczna może równoważyć stan chorobowy.

Promocja zdrowia – to tworzenie warunków ułatwiających i zachęcających do zdrowego stylu życia. Działania te mają na celu zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem. Polegają one na edukacji zdrowotnej, czyli uczeniu się jak dbać o własne zdrowie, oraz profilaktyce, czyli zapobieganiu chorobom poprzez ich wczesne wykrywanie i leczenie.

Promocja zdrowia w naszej Klinice to przede wszystkim edukacja zdrowotna, polegająca na uświadamianiu pacjentom podczas rozmowy na wizycie, jakie błędy do tej pory popełniali zaniedbując swoje zdrowie, m.in.:

  • Palenie tytoniu
  • Brak aktywności fizycznej
  • Niewłaściwa dieta
  • Nadużywanie cukru lub soli

Staramy się pacjentom wyjaśnić, co mogą zrobić, aby poprawić swój stan zdrowia. Rozmowa z pacjentem to wstęp do edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Dokładne informacje ogólnodostępne dotyczące chorób oczu, ich profilaktyki i leczenia znajdują się na ulotkach dostępnych w naszej Klinice przy recepcji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi i wprowadzenia profilaktyki w swoje życie, co zapobiegnie poważnym chorobom oczu i ich następstwom.

Opracowała
Piel. Marta Malesza
Data: 01.08.2023 r.