Dokumenty medyczne

Dokumentacja medyczna jest wydawana po każdej wizycie oraz nieodpłatnie w formie papierowej na wniosek pacjenta.

Pacjent powinien taki wniosek przesłać na maila klinika@wszo.pl lub stawić się osobiście w placówce ww. oświadczeniem.