Ektropion to operacja odwinięcia powieki lub brzegu powieki dolnej na zewnątrz. Do najczęstszych przyczyn odwinięcia powieki zalicza się przede wszystkim proces starzenia się narządu wzroku i osłabienie mięśni okolic oka. Ponadto wyróżnia się także odwinięcie porażenne (spowodowane porażeniem nerwu twarzowego), bliznowate (skutek obecności blizny) i mechaniczne. Specjalistyczny zabieg ma na celu przywrócenie właściwego ułożenia powieki dolnej, a jednocześnie jej funkcji. Pozwala jednocześnie pozbyć się dyskomfortu wywołanego przerostem zapalnym spojówki i jej wysychaniem.

Retrakcja powiek – przygotowanie do zabiegu

Zabieg przeprowadza się w przypadku uciążliwych objawów odwinięcia powieki, przewlekłego łzawienia oraz wtedy, gdy pojawia się zaburzenie funkcji ochronnej dla gałki ocznej. Przed wykonaniem retrakcji powieki niezbędna jest konsultacja z lekarzem, obejmująca szczegółowy wywiad medyczny i wykonanie badań przedmiotowych. Pozwalają one m.in. sprawdzić dokładne umiejscowienie ektropionu, a w konsekwencji dopasować najlepszą metodą operacyjną.

 

W przypadku zaobserwowania stanu zapalnego na gałce ocznej, spojówce czy skóry okolicy powiek konieczne jest odroczenie zabiegu do czasu wyleczenia dolegliwości.

 

Ektropion – przebieg zabiegu operacyjnego

W zależności od zlokalizowania ektropionu oraz stopnia jego zaawansowania lekarz specjalista dopasowuje odpowiedni sposób przeprowadzenia zabiegu. Spośród dostępnych metod wykorzystuje się:

  • metodę Bicka (gdy powieka jest odwinięta w części centralnej),
  • metodę Kuhnta-Szymanowskiego (jeżeli ektropion był mocno zaawansowany),
  • metodę klinowej resekcji,
  • metodę Smith Lazy-T (jeśli ektropion występuje w części przyśrodkowej).

 

Operacja zawsze rozpoczyna się od podania znieczulenia. Co równie istotne, bez względu na rodzaj zabiegu, jest on wykonywany w trakcie jednego dnia, a pacjent już po godzinie od zakończenia operacji może się bezpiecznie udać do domu.

Korzyści i efekty po zabiegu wywinięcia powieki

Najważniejszą korzyścią zauważalną po przeprowadzeniu zabiegu retrakcji powieki jest jej powrót do prawidłowego kształtu oraz funkcji. Poza tym istotną kwestię stanowi również poprawa walorów estetycznych. Efekty zabiegu przeważnie utrzymują się do końca życia. Zalecania po wykonaniu operacji dotyczą głównie dbałości o higienę oka (regularne zmiany opatrunków), unikania intensywnego wysiłku przez kilka tygodni po zabiegu, a także korzystania z solarium.