Ostry dyżur okulistyczny

+48 (22) 598 78 98 Ostry dyżur okulistyczny

Dr n.med. Barbara Terelak-Borys

Umów wizytę

Specjalista chorób oczu (II stopień specjalizacji w 2003 r.), absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej (dyplom z wyróżnieniem). Od początku swojej pracy zawodowej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie związana z zagadnieniami jaskry (doktorat na temat naczyniowego podłoża neuropatii jaskrowej), następnie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu obu tych chorób. Odbyła staż naukowy w klinice okulistycznej Uniwersytetu w Bazylei, zajmującej się problematyką jaskry, oraz liczne szkolenia w ramach zjazdów naukowych w Polsce i za granicą. Brała udział w międzynarodowych badaniach wieloośrodkowych i polskich badaniach naukowych (programy Komitetu Badań Naukowych-KBN oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju-NCBR). Autorka/współautorka ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych i prezentacji, przedstawianych na polskich i zagranicznych sympozjach naukowych, które dotyczyły jaskry, AMD, neurookulistyki, chorób błony naczyniowej, cukrzycy. Wykładowca Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz w ramach programów edukacyjnych dla okulistów: Polska Szkoła Jaskry, Edukacja Podyplomowa Okulisty, Okulistyka w Praktyce. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Europejskiego Towarzystwa Jaskrowego (EGS).

    [recaptcha class:recaptcha][recaptcha size:compact]