Ostry dyżur okulistyczny

+48 (22) 598 78 98 Ostry dyżur okulistyczny

dr Urszula Łukasik

Umów wizytę

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Staż specjalizacyjny odbyła w Klinice Okulistyki Szpitala im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie. W 2013 r. uzyskała specjalizację w zakresie okulistyki. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób narządu wzroku u osób dorosłych, a szczególnie jaskrą, chorobami plamki i siatkówki. Przeprowadza kwalifikacje do leczenia operacyjnego oraz zajmuje się opieką pooperacyjną. Wykonuje badania Optycznej Koherentnej Tomografii (OCT) oraz zabiegi laserowe w terpii jaskry. Jako lekarz Poradni Okulistycznej Polskiego Związku Niewidomych, pełni opiekę nad pacjentami z rzadkimi chorobami oczu (zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, jaskra wrodzona, małoocze, neuropatia nerwu wzrokowego). Poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych pogłębia swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną. Jest współautorem publikacji naukowych oraz wystąpień na zjazdach krajowych.

    [recaptcha class:recaptcha][recaptcha size:compact]