Badania ultrasonograficzne należą do technik diagnostycznych o ogromnym znaczeniu we współczesnej medycynie. Można wykonywać je również w przypadku gałki ocznej. Biomikroskopia ultradźwiękowa – UBM – pozwala na ocenę struktur znajdujących się na przednim odcinku oka z niespotykaną wcześniej dokładnością, a do tego w sposób całkowicie nieinwazyjny.

Dlaczego badanie UBM jest tak ważne?

Ultrabiomikroskopia pozwala na zbadanie gałki ocznej z użyciem fal ultradźwiękowych o wysokiej częstotliwości.

Dzięki tej metodzie możliwe staje się obejrzenie i ocena struktur znajdujących się za tęczówką oraz zmian występujących w samej tęczówce. Diagnostyka może objąć również kąt przesączania, czyli strukturę w gałce ocznej umożliwiającą odprowadzanie cieczy wodnistej (badanie to nosi nazwę gonioskopii), a także pęcherzyki filtracyjne. Ich diagnostyka prowadzona jest przede wszystkim przy zdiagnozowanej jaskrze. U pacjentów z wszczepioną sztuczną soczewką UBM oka ułatwia ocenę jej położenia.

U kogo przeprowadza się ultrabiomikroskopię?

Wskazaniem do przeprowadzenia badania jest występowanie u pacjenta jaskry (z zamykającym się kątem przesączania, z szerokim kątem przesączania oraz wtórnej). Oprócz tego badanie UBM stanowi znakomitą metodę oceny skuteczności zabiegów przeprowadzonych u pacjenta – zarówno w przypadku laseroterapii, jak i leczenia chirurgicznego, czy też stanów po wstawieniu sztucznej soczewki. Precyzyjna ocena z wykorzystaniem fal ultradźwiękowych stosowana jest ponadto do diagnostyki zmian, takich jak cysty czy guzy zlokalizowane w przednim odcinku oka.

Jak przebiega UBM oka?

Ultrabiomikroskopia należy do badań nieinwazyjnych. Jest całkowicie bezbolesna, ponieważ w celu uniknięcia dyskomfortu, wiążącego się z koniecznością dotknięcia powierzchni oka, pacjentowi przed badaniem podaje się znieczulenie miejscowe.

UBM oka wykonywane jest w pozycji leżącej. Do powiek stosuje się rozwórkę z tworzywa sztucznego, wypełnioną płynem (wodą). Dzięki zastosowaniu medium w postaci płynu sonda ultradźwiękowa poruszająca się w wodzie może zostać wykorzystana do oceny struktur znajdujących się w przednim odcinku oka. Badany obszar widoczny jest w czasie rzeczywistym na monitorze urządzenia.