Block
O kursie: Diagnoza i terapia w zaburzeniach widzenia obuocznego, ruchów oczu i akomodacji

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i prowadzenia terapii widzenia w zaburzeniach ustawienia, ruchów oczu i akomodacji.

Kurs przeznaczony dla optometrystów i ortoptystów.

 

Efekty szkolenia

  • uczestnicy nabędą kompleksową wiedzę w zakresie diagnozy zaburzeń akomodacji, ustawienia i ruchów oczu
  • pogłębią wiedzę dotyczącą badania refrakcji.
  • nauczą się planować badanie i interpretować wyniki w ramach głównej skargi pacjenta.
  • nabędą umiejętność wykonywania skiaskopii.
  • będą potrafili samodzielnie diagnozować, przygotować i przeprowadzić indywidualny program terapeutyczny, określić cele terapii i mierzyć jej efekty.
  • nauczą się dobierać pryzmaty w przypadku foriiwertykalnej.

 

→ Pobierz program

 


Prelegenci

Dr n med Szymon Zielonka

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację z okulistyki zdobyła w Katedrze i Klinice II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracowała do grudnia 2017 roku. W swojej praktyce lekarskiej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem chorób siatkówki, w tym plamki, wykonuje i interpretuje badania angiograficzne siatkówki, badania OCT i angio-OCT, wykonuje zabiegi laserowe siatkówki, irydotomie laserowe i kapsulotomie torebki tylnej soczewki.

Czytaj więcej


Data i miejsce

22 października 2023 r., godzina 9:00–17:00

Warszawski Szpital Okulistyczny,
ul. Wolska 165/U7, 01-258 Warszawa


Cena kursu

1090 zł brutto

* Koszty kursu nie podlega zwrotowi, ew. przy rezygnacji ze szkolenia można zarekomendować inną osobę, tak aby koszty nie przepadły.


Informacje i kontakt

W sprawie zapisów prosimy o kontakt pod adresem marta.dragulska@wszo.pl

 

Block
Warszawska Akademia Okulistyczna

Warszawski Szpital Okulistyczny wraz z Instytutem Oka zapraszają lekarzy okulistów na warsztaty okulistyczne w ramach projektu Warszawska Akademia Okulistyczna.

Projekt został stworzony z myślą o wszystkich lekarzach w trakcie specjalizacji z okulistyki oraz lekarzach okulistach, którzy chcieliby poszerzać swoją wiedzę.