Chirurdzy, okuliści

Dr n. med. Marcin Smorawski

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Specjalizację z okulistyki rozpoczął w Klinicznym Oddziale Okulistycznym CMKP w Warszawie. Brał udział w licznych szkoleniach…

Dr Katarzyna Kowalska-Bylak

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista chorób oczu. Starszy asystent na Oddziale Okulistyki Szpitala im. Orłowskiego w Warszawie. Specjalizuje się w…

Dr Agata Mikitiuk-Potyra

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizację z Okulistyki ukończyła w warszawskim Szpitalu Czerniakowskim, gdzie pracuje na stanowisku starszego asystenta na Oddziale…

Dr Ksawery Czubkowski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Zdobył specjalizację w Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako stypendysta Europejskiego Towarzystwa…

Dr Kamil Nowik

Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Starszy asystent w Samodzielnym Publicznym Szpitalu okulistycznym w Warszawie Specjalista FEBO (Fellow of European…

Dr n. med. Barbara Kozub

Specjalistka okulistyki. Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny z wyróżnieniem. Odbyła roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie. Po studiach rozpoczęła…

Dr n. med. Agnieszka Nowosielska

Dr nauk medycznych Agnieszka Nowosielska to doświadczony chirurg okulista. Posiada specjalizację I i II stopnia z okulistyki. Jest ekspertem w…

dr Katarzyna Ciepłowska

Absolwentka wydziału Wojskowo-Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, obecnie kończąca specjalizację z okulistyki w Szpitalu Klinicznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego…

dr Larysa Krajewska-Węglewicz

Specjalista chorób oczu, okuloplastyk. Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytety Medycznego. Specjalizację z okulistyki odbywała w Oddziale Okulistyki CSK MSWiA,…